Corona-update, 6 april

Beste ouders en leerlingen,

Hierbij de corona-update van maandag 6 april. Het blijft vreemd om onderwijs op afstand te moeten verzorgen. De docenten missen hun leerlingen en de collega’s missen elkaar. Maar we weten waarom we dit doen en gaan daarom ook de komende weken door met deze manier van werken.

Microsoft Teams:

Voor het verder vormgeven van onderwijs op afstand zien we dat steeds meer docenten gebruik maken van Microsoft Teams. Het programma kan gebruikt worden om met leerlingen in contact te komen of om aan een groep leerlingen (klassen) iets uit te kunnen leggen. Er is door docenten hard gewerkt om zich dit programma eigen te maken. Leerlingen kunnen, naast een laptop, ook gebruik maken van een telefoon om in contact te komen.

Schoolexamens:

De centrale examens komen dit jaar te vervallen en dat geeft ruimte om voor de schoolexamens meer tijd te gebruiken dan normaal gesproken het geval is. De teamleiders, examensecretarissen en examinatoren (vakdocenten) zijn druk bezig om het mogelijk te maken dat de schoolexamens op afstand worden afgenomen. Dit betekent dat in het PTA soms aanpassingen gedaan worden over de vorm van toetsen. We streven ernaar om dinsdag 14 april te starten met het afnemen van schoolexamens en de eventuele inhaalwerken. Uiterlijk een week voor de afname van het betreffende schoolexamen wordt dit met de eindexamenleerlingen gecommuniceerd. Dat geldt ook voor het afnemen van inhaalwerken. Tevens streven wij ernaar om uiterlijk woensdag aanstaande het totaaloverzicht van schoolexamens die voor de meivakantie afgerond worden, te kunnen versturen.

Ondersteuning:

Tevens wil ik u nogmaals aangeven dat wij het belangrijk vinden dat uw zorgen over uw zoon of dochter gedeeld worden met de mentor. Indien nodig, kan de mentor ondersteunen bij het plannen met de planner die afgelopen vrijdag meegestuurd is. Ook zorgvragen of andere begeleidingsvraagstukken kunnen via de mentor bij het ondersteuningsteam op school ingebracht worden.

Download Weekplanner

Ik wens u alle goeds en voor degenen die het kunnen gebruiken veel sterkte en beterschap!