Coronamaatregelen, 3 april

Beste ouders en leerlingen,

Hierbij ontvangt u van mij de laatste corona-update van deze week. Wederom een bewogen week waarin duidelijk is geworden dat de landelijke maatregelen verlengd worden tot en met de meivakantie en een aanscherping in het geval dat een huisgenoot koorts heeft.

De verlenging vraagt om extra inzet van onze collega’s in verband met het verzorgen van de lessen op afstand en de begeleiding door de mentoren. Ter ondersteuning van u en uw kind hebben wij een weekplanner bijgevoegd die uw kind kan helpen om vanuit de studiewijzers in Itslearning een weekplanning te maken. Sommige mentoren zullen deze door uw kind ingevulde weekplanner opvragen, zeker als zij denken dat dat uw kind helpt bij de studievoortgang.

Download hier de weekplanner

Tegelijkertijd zijn de vakdocenten van de examenklassen bezig om aanpassingen te doen aan de schoolexamens, zodat deze zoveel mogelijk op afstand plaats kunnen vinden. Zoals beloofd hoort u daar de volgende week meer over.

Als het schooljaar ‘gewoon’ zou verlopen, zouden binnenkort de rapportvergaderingen plaatsvinden en zou u geïnformeerd worden over het (voorlopig) advies voor uw zoon of dochter. Dat proces zijn wij ook op afstand aan het vormgeven, maar willen we zoveel als mogelijk laten aansluiten bij de manier waarop we dat normaal doen. Indien nodig neemt de mentor contact hierover op met u.

Tot slot wil ik verwijzen naar de kaart die we gemaakt hebben. Met deze kaart willen we onze bewondering voor de leerlingen uitspreken en hen bedanken voor hun inzet in deze moeilijke tijd. Tevens is de kaart aan u als ouders gericht, omdat we ons realiseren dat we het SAMEN moeten doen voor onze leerlingen en jullie kinderen! Dank daarvoor!

Ik wens jullie allemaal alle goeds toe, veel sterkte en ik gun iedereen dat hij of zij kan genieten van de zon die ons beloofd is.