Coronamaatregelen, 1 april

Beste ouders en leerlingen,

De persconferentie gisteravond was heel duidelijk:

  • De coronamaatregelen zijn voor de scholen verlengd tot en met de meivakantie, dus tot en met 5 mei voor het Bouwens.
  • Algemene maatregelen gelden tot en met 28 april 2020.
  • In de week vóór 28 april wordt bekend gemaakt wat er besloten wordt over de maatregelen na 28 april.

Dit is hier na te lezen. Wij onderstrepen dat besluit, maar dit vraagt van het onderwijs ook nieuwe aanpassingen.

Voor de eindexamenleerlingen betekent dat dat we gaan kijken op welke manier de doelen uit de schoolexamens op afstand getoetst kunnen gaan worden. Vanaf vandaag tot en met 10 april zijn de eindexamenleerlingen en de vakdocenten bezig om de mondelingen op afstand af te ronden. Wij zullen deze tijd ook gebruiken om na te denken over alternatieve vormen van toetsing.

Voor alle andere leerlingen wordt heel kritisch naar het programma gekeken en wordt vooral gekeken welke leerstof en vaardigheden iedere leerling mee moet nemen om succesvol te kunnen starten in het nieuwe schooljaar.

Het allerbelangrijkste is dat we ons realiseren waarom deze stappen gezet zijn en dat we goed op elkaar passen en aandacht hebben voor ieders gezondheid en welbevinden.

Graag informeer ik u op een later moment over de verdere uitwerking van deze maatregelen, maar u zult begrijpen dat we dat zorgvuldig willen doen en dat heeft tijd nodig.

 

Ik wens u alle goeds, een goede gezondheid en voor degenen die dat nodig hebben beterschap en sterkte!

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur