Coronamaatregelen, 31 maart

Beste ouders en leerlingen,

Vanavond om 19.00 uur is de persconferentie waarin eventuele nieuwe maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreid aangekondigd worden. Tijdens deze persconferentie zullen wij ook geïnformeerd worden over het sluiten van de scholen na 6 april. In afwachting daarvan werkt het Bouwens aan een scenario om het onderwijs op afstand ook na 6 april vorm te geven. Wij verwachten daar morgen mededelingen over te kunnen doen.

In de eerdere corona-updates heb ik steeds het onderscheid gemaakt tussen eindexamenleerlingen en niet-eindexamenleerlingen.

Voor de niet-eindexamenleerlingen kunnen we op dit moment niet anders dan onderwijs op afstand verzorgen, via Itslearning. Dat geldt ook voor de leerlingen die in de voorexamenklassen zitten en gestart zijn met hun PTA, ter voorbereiding op het centrale eindexamen over een jaar (vmbo en havo) of over twee jaar voor het vwo. Zodra we meer weten over hoe dit schooljaar gaat verlopen, zullen wij jullie informeren over de aanpassingen in het PTA die gedaan moeten worden, vanwege de coronacrisis. Omdat er nog teveel onduidelijk is, gaan we ons daar op dit moment niet aan wagen. Ik beloof u, dat daar op een later moment in dit schooljaar zeker aandacht voor zal zijn.

Voor alle leerlingen uit de onderbouw wordt ook al nagedacht over de lesstof die belangrijk is om een goede start te kunnen maken in het nieuwe schooljaar. Ook zijn we na aan het denken over het toepassen van de bevorderingsregels en de haalbaarheid hiervan. Ook hiervoor geldt dat er nog te veel onduidelijkheid is.  

Voor de aanpassingen in het PTA en de bevorderingsregels zullen we te zijner tijd ook formele stappen moeten zetten en onze voorstellen bespreken met de medezeggenschapsraad. Maar het allerbelangrijkste is nu dat we zorgen dat we gezond blijven en de maatregelen opvolgen.

Beschikbaarheid van leerlingen

Ik wil uw aandacht vragen voor de beschikbaarheid van leerlingen, zoals die ook zou gelden in de normale schoolsituatie. We verwachten dat leerlingen minimaal beschikbaar zijn voor contact met hun mentor, eventueel extra uitleg of het inplannen van een mondeling tussen 8.15 uur en 15.30 uur. Veel middag- en avondactiviteiten zijn momenteel afgelast, maar we hebben begrepen dat het vakkenvullen in de supermarkten gewoon doorgaat. Dat is prima, als je de maatregelen in acht neemt, maar niet onder schooltijd. Leerlingen zijn leerplichtig en moeten daarom overdag beschikbaar zijn voor onderwijsactiviteiten.

Jongerenwerk Peel en Maas

In de gemeente Peel en Maas werken veel instanties samen als het gaat over de jeugd in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. Een van die instanties is het jongerenwerk van Vorkmeer. In deze tijd hebben jongeren misschien nog meer dan anders behoefte aan een gesprekje. Jongerenwerk van Vorkmeer heeft een jongerenapp gelanceerd waar jongeren met vragen of behoefte aan een gesprek terecht kunnen. Mochten daar vragen over zijn, dan kunt u terecht bij een van de twee jongerenwerkers Michel en Vincent of op de website van Vorkmeer.

Flyer Whatsapp jongerenwerk

Ik wens iedereen sterkte, beterschap en succes in deze tijd!

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur het Bouwens