Coronamaatregelen, 30 maart

Beste ouders en leerlingen,

Het is voor iedereen vreemd om thuis te werken, maar met alle middelen die we tot onze beschikking hebben, komen we heel ver. Wat we het meeste missen zijn de contacten met de leerlingen en met onze collega’s. Het is voor docenten en mentoren erg vreemd om onderwijs te verzorgen, zonder de leerlingen voor zich in de klas te hebben zitten.

Een manier om elkaar te kunnen zien, is contact maken via Microsoft-teams. Voor de examenleerlingen worden de mondelinge schoolexamens de komende weken ingepland. Ter ondersteuning en voorbereiding hierop stuur ik de instructie over het starten van een videogesprek mee. De vakdocent die het mondeling afneemt, zal via Itslearning een afspraak inplannen met iedere examenleerling.

Nadat de minister afgelopen dinsdag heeft aangekondigd dat de centrale examens dit schooljaar vervallen, heeft hij de scholen ook laten weten dat er een nieuwe zak-/slaagregeling komt. Deze nieuwe regeling hebben wij nog niet ontvangen. Maar voordat deze van toepassing wordt, moeten alle onderdelen uit het PTA van de examenleerlingen afgerond zijn. Ook wordt er nagedacht over een herkansingsregeling. Zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe regelingen, herkansingen en het afnemen van schriftelijke toetsen, zullen wij jullie informeren.

Voor de leerlingen die nog niet in de examenklas zitten, zijn de weekplanners weer in Itslearning geplaatst. Omdat we nog niet precies weten wanneer we de leerlingen weer op school mogen ontvangen, zullen de doorgeschoven toetsen uit de toetsweek nog niet opnieuw ingepland worden. Leerlingen die daarvoor aan het leren zijn, mogen daarmee stoppen en zich bezighouden met de opdrachten die in Itslearning staan.

Uitleg starten van videoverbinding voor een mondeling examen

Ook voor de niet-examenleerlingen kan door mentoren en vakdocenten gebruik gemaakt gaan worden van de mogelijkheden van videobellen in Microsoft-teams. Daarover ontvangen jullie later meer informatie.

Ik wens iedereen veel gezondheid toe en sterkte en beterschap voor iedereen die dat nodig heeft!

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur