Coronamaatregelen, 27 maart

Beste ouders en leerlingen,

Het is voor onze docenten, het onderwijsondersteunend personeel en het managementteam heel vreemd om op afstand het onderwijs te verzorgen. We missen de gesprekjes met leerlingen en met elkaar. Iedereen doet ontzettend zijn best in deze onwerkelijke, heftige tijd. Onderwijs zonder echt met elkaar in gesprek te kunnen zijn en elkaar te ontmoeten, is voor ons heel vreemd.

Maar, daarnaast is het mooi dat de middelen er zijn om toch verder te kunnen gaan met het onderwijs!

Volgende week dinsdag volgt er een uitspraak over de sluiting van de scholen na 6 april. Welke gevolgen die uitspraak heeft, zal volgende week duidelijk worden voor eindexamenleerlingen, maar ook voor alle andere leerlingen. Eventuele aanpassingen op het programma, zullen wij dan ook weer met u delen. Wij beseffen heel goed dat er in deze tijd veel gevraagd wordt van onze leerlingen en van u als ouders. Ik wil u ook op het hart drukken om vragen die bij u of uw kind leven, te delen met de mentor.

Het schoolgebouw is alleen toegankelijk op afspraak. U kunt onze school telefonisch en per mail (info@hetbouwens.nl) bereiken. Op datzelfde mailadres kunt u uw vragen kwijt en eventuele ziek- of betermeldingen doorgeven.

De activiteiten die gepland stonden in onze datalijst, hebben wij tot en met 2 juni uit voorzorg laten vervallen. Mochten daar al facturen voor betaald zijn door u als ouder, dan krijgt u het geld terug van ons.

Graag vraag ik nog even uw aandacht voor de tevredenheidsonderzoeken die enkele weken geleden verstuurd zijn. Ik laat het aan u, of u in de gelegenheid bent om deze in te vullen. Het zou voor ons wel fijn zijn om zo feedback te krijgen op de manier waarop het Bouwens haar onderwijs heeft ingericht.

Tot slot wens ik iedereen veel sterkte en, indien nodig, beterschap ik deze heftige tijd. We branden in onze gedachten een kaarsje voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken!

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen