Coronamaatregelen, 26 maart

Beste ouders en leerlingen,

Inmiddels is de tweede week van het onderwijs op afstand bijna voorbij. De maatregelen en de aanscherping van de maatregelen volgen elkaar snel op. Op dit moment weet het onderwijs in Nederland dat de scholen tot en met 6 april dicht zijn en dat erover nagedacht wordt wat er na 6 april gaat gebeuren. Daar horen we dinsdag aanstaande meer over. Met die wetenschap zijn de vakdocenten en teamleiders bezig om na te denken over de mogelijkheden na 6 april.

Voor volgende week blijven alle leerlingen weekplanners en opdrachten ontvangen via Itslearning.

Specifiek voor de examenklassen geldt dat tussen 1 april en 10 april de mondelinge schoolexamens voor de talen én het afronden van handelingsdelen en opdrachten op het programma komt te staan. De vakdocenten zal gevraagd worden om dit met iedere leerling in te plannen of te bespreken op welke manier openstaande opdrachten afgerond gaan worden. Vanaf aanstaande maandag kunnen leerlingen daarover informatie van hun vakdocent verwachten. De schriftelijke toetsen die nog gemaakt moeten worden, worden later ingepland, evenals momenten waarop examenleerlingen gemiste toetsen kunnen inhalen.

Onze excuses, maar om te voorkomen dat we na dinsdag het programma weer om moeten gooien, plannen we de activiteiten stap voor stap in.

Tot slot wil ik u uitnodigen om uw zorgen en vragen te delen met de mentor van uw zoon of dochter.