Coronamaatregelen, 25 maart

Beste ouders en leerlingen,

Na de snelle veranderingen van de afgelopen dagen, die met name voor onze eindexamenleerlingen veel onrust hebben gebracht, zijn er vandaag slechts enkele punten om onder de aandacht te brengen.

Mediatheek:

Op de eerste plaats wil ik alle leerlingen die boeken uit de mediatheek geleend hebben geruststellen, mocht de inleverdatum verlopen zijn. Alle boeken zijn automatisch verlengd tot 15 april, net als in de openbare bibliotheek. Voor leerlingen die een boete hadden openstaan geldt dat deze open blijft staan, maar niet verhoogd wordt.

Onderwijs op afstand:

Wij houden er rekening mee dat het onderwijs op afstand langer zal gaan duren dan tot en met 6 april. Om de leerlingen die nog niet in hun examenjaar zitten goed voor te bereiden op de overgang naar volgend schooljaar, kan het zijn dat in de komende weken de weekplanners anders vormgegeven worden. Voor de leerlingen in de voor-examenklassen die de PTA-toetsen van verleden week niet hebben kunnen maken, komen wij later dit jaar met mogelijke oplossingen. Vooralsnog volgt iedere leerling, die nog geen examen zou doen, de weekplanners zoals aangeboden in Itslearning.

Eindexamenleerlingen:

Voor de eindexamenleerlingen die gisteren gehoord hebben dat er geen centraal eindexamen wordt afgenomen, maar waarvoor geldt dat het schoolexamen de basis voor de nog vast te stellen zak-slaag-regeling is, zijn wij bezig om een programma te maken. Daarbij hebben wij ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM en zoals u hebt kunnen lezen, zullen er tot en met 6 april zeker geen activiteiten op school plaats mogen vinden. Tot die tijd kunnen mondelinge examens en andere opdrachten ingepland worden die thuis gemaakt moeten worden. Op dit moment bekijken we voor alle eindexamenleerlingen op welke manier de nog te maken PTA-onderdelen afgenomen kunnen worden. In de tussentijd kunnen de eindexamenleerlingen zich voorbereiden op de toetsen die zij nog moeten maken en op eventuele mondelingen die nog gedaan gaan worden. In het PTA, dat te vinden is op de website van het Bouwens, kunnen leerlingen nakijken wat zij nog niet gedaan hebben.

Het spijt ons dat we nog niet concreter kunnen zijn, maar om met alle maatregelen een goed programma te kunnen maken hebben we meer tijd nodig. Ik hoop op uw begrip hiervoor.

Wederom sluit ik af met het toewensen van sterkte en beterschap voor degene die dat goed kunnen gebruiken in deze tijd.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur