Coronamaatregelen, update 24 maart

Beste ouders en leerlingen,

We leven in een onwerkelijke tijd, waarin het coronavirus voor moeilijke en verdrietige situaties zorgt. Er worden verschillende maatregelen genomen om dit virus onder controle te krijgen. Die maatregelen hebben voor de verschillende beroepsgroepen en branches grote gevolgen. We merken dat de maatregelen en keuzes die voor het onderwijs gemaakt worden elkaar in een snel tempo opvolgen. Ik kan me heel goed voorstellen dat het lastig te volgen is. In de dagelijkse update zal ik u op de hoogte houden van de consequenties voor het Bouwens en specifiek voor uw zoon of dochter.

Centrale examens en schoolexamen:

Nu de centrale examens niet doorgaan, vormen de schoolexamens de basis voor het diploma. In de komende periode wordt deze maatregel praktisch uitgewerkt. Meer informatie over o.a. herkansingen, de diplomabeslissing, zak-/slaagrichtlijnen volgt, zodra wij die ontvangen van het ministerie. Er zullen in elk geval géén schoolexamens op het Bouwens worden afgenomen voor 6 april. Zodra er meer bekend over is, zullen we examenleerlingen en hun ouders apart informeren.

Lees hier de brief die naar de eindexamenleerlingen is gegaan.

Niet-examenklassen

Voor de niet-examenklassen blijft het thuiswerken bestaan uit het volgen van de planner. Naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond, zijn wij in overleg over de mogelijke gevolgen voor ons onderwijs. Dat kan betekenen dat wij het thuiswerkprogramma voor volgende week, of daarna gaan aanpassen. Voor deze week verandert er nog niets.

Ziek melden leerlingen:

Ondanks de sluiting van het Bouwens geldt er wel leerplicht voor onze leerlingen, daarom moeten leerlingen bij ziekte wel ziek gemeld worden. U doet dit volgens de bestaande procedure. Zeker als het programma in de weekplanner niet afgerond kan worden vanwege ziekte, is het van belang dat we hiervan op de hoogte zijn.

Tot slot wens ik iedereen veel sterkte en indien nodig beterschap, in deze moeilijke tijd.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur