Corona, update 23 maart

Beste ouders, beste leerlingen,

Inmiddels ligt de eerste week waarin we te maken kregen met verstrekkende maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus verder verspreid wordt, achter ons. Verschillende ouders, leerlingen en collega’s ervaren heel dicht bij al de gevolgen daarvan. Daar wil ik allereerst bij stilstaan en iedereen die dat nodig heeft veel sterkte toewensen.

Ook hebben we de eerste week van het verzorgen van onderwijs op afstand achter ons liggen. Door docenten en medewerkers is er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. We zien aan de terugkoppeling door leerlingen aan hun vakdocent of mentor dat er ook door leerlingen hard gewerkt wordt. Veel ouders zijn daar ook nauw bij betrokken. Echter, wij hebben ook gezien dat sommige leerlingen niet of nauwelijks ingelogd hebben in Itslearning. Natuurlijk weten wij dat Itslearning niet altijd bereikbaar is, maar inmiddels zou het voor iedere leerling mogelijk geweest moeten zijn om in te loggen. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor.

Wij krijgen van leerlingen en ouders uit niet-examenklassen vragen over het inhalen van de toetsweek die afgelopen week plaats had moeten vinden. Op dit moment hebben wij daar geen antwoord op. Simpelweg omdat we nog niet weten met welke maatregelen we de komende weken te maken krijgen. Vooralsnog weten we dat tot en met 6 april de school gesloten is, behalve voor het afronden van schoolexamens voor examenleerlingen. We volgen de maatregelen op de voet en laten u dagelijks weten welke aanpassingen we doorvoeren in het programma.

Voor de examenleerlingen hebben we vandaag de toetsweek, ter afronding van de schoolexamens, laten starten. We ervaren dat u als ouder de maatregelen serieus neemt en de meeste leerlingen ook. Een enkele leerling moeten we aanspreken op het houden van afstand. In de loop van deze week zullen we kijken hoe we andere activiteiten en inhaalwerken voor de examenleerlingen kunnen inplannen. Wij houden u op de hoogte!

Mocht het nodig zijn om naar aanleiding van de persconferentie vanavond iets te wijzigen in het programma, dan zullen wij u dit laten weten.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur