Coronasluiting: de eerste week

Beste ouders, beste leerlingen,

De eerste week van thuiswerken, onderwijs op afstand en alle onzekerheden ligt bijna achter ons. Niet alleen de onzekerheden over het schoolwerk, doorgaan van examens en hoe we alles af kunnen ronden speelt, maar ook privé krijgt menigeen veel voor zijn kiezen. Daar zijn wij ons van bewust. Ik vraag u als ouder dan ook tijdig contact te zoeken met de mentor, mocht u uw zorgen willen delen.

Onderwijs op afstand:

Zoals gisteren gecommuniceerd, ervaren we dat Itslearning niet berekend is op het verzorgen van onderwijs op afstand door zoveel scholen tegelijkertijd. Daar hebben we absoluut begrip voor en ook als dat betekent dat sommige opdrachten later ingeleverd worden. Mocht uw kind wegens ziekte niet in staat zijn om aan zijn of haar schoolwerk te werken, dan vraag ik u om uw kind dagelijks ziek te melden op school.

Schoolexamens:

Inmiddels hebben alle leerlingen van de examenklassen hun toetsweekrooster ontvangen.

Onderstaande regels heb ik gisteren al gecommuniceerd, maar wil ik nogmaals aanhalen, met een enkele aanvulling daarbij:

  • Voor en na de toets mag je niet in het gebouw blijven, maar wordt van je verwacht dat je direct naar buiten gaat. Ook als je nog een toets moet maken, dan wacht je niet in het gebouw, maar buiten!
  • Leerlingen gaan vijf minuten voor aanvang van de toets naar het lokaal en blijven niet op de gang in groepjes bij elkaar staan.
  • Leerlingen die niet  100%  klachtenvrij zijn mogen NIET op school komen, in verband met hun eigen gezondheid en die van anderen.
  • In het rooster dat je krijgt staan per klas of cluster twee of drie lokalen genoemd waarover de leerlingen verdeeld worden, volg daarbij de instructies van de surveillant op.
  • Kun je de toets niet maken, dan meld je je volgens de procedure ziek op school, iedere dag opnieuw.

Zoals afgesproken worden andere PTA-onderdelen op een later moment ingepland en wordt van je verwacht dat je je voorbereidt op de toetsweek, in plaats van de planners in Itslearning te volgen.

Tot slot, wil ik u laten weten dat ik met heel veel trots heb gezien dat onze collega’s voor de leerlingen hun beste beentje voorzetten. Het is voor iedereen een nieuwe situatie en zowel de docenten als ons onderwijsondersteunend personeel hebben deze week hard gewerkt om de maatregel die afgelopen week pas zijn ingegaan vorm te geven. Mocht het zo zijn dat u vragen heeft, dan horen wij dat graag en denken graag met u mee in deze nieuwe manier van werken. Het algemene e-mailadres info@hetbouwens.nl kan daarvoor gebruikt worden.

Naast de waardering voor mijn collega’s heb ik ook veel waardering voor u als ouder en de manier waarop u uw zoon of dochter ondersteunt in deze. Het zijn ook voor u onzekere en misschien moeilijke tijden. Dank daarvoor!

Ik wens u een goed weekend, sterkte in deze onzekere tijd en beterschap voor alle zieken in uw omgeving!

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur