Update maatregelen rondom corona

Beste ouders en leerlingen,

Hierbij informeer ik u graag over de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen en het onderwijs op afstand in verband met het Corona-virus.

Activiteiten:

Ik heb u gisteren laten weten dat alle leerling-activiteiten tot de meivakantie afgelast zijn. Tot en met 6 april geldt dit ook voor ouderavonden en avondactiviteiten. Mocht de inhoud van de avond toch relevant zijn, dan wordt de avond verschoven naar een nader te bepalen moment of wordt u schriftelijk geïnformeerd. Voor afgelaste excursies en reizen waar u al voor betaald hebt, wordt het geld teruggestort. Dit kan echter enkele weken duren. Ik hoop op uw begrip hiervoor.

Examenleerlingen:

Het ministerie van onderwijs is in overleg over het afronden van de schoolexamens en de centrale examens. Hier is zojuist meer informatie over verschenen, maar de richtlijnen zijn nog niet gepubliceerd. Zodra alle informatie gepubliceerd is, beraden we ons wat dit betekent voor het Bouwens.

Onderwijs op afstand:

Voor het onderwijs op afstand hebben de vaksecties inmiddels planners en instructiemateriaal gemaakt. Vanaf morgen zijn deze in te zien in Itslearning en ik verwacht dat de leerlingen daarmee aan de slag gaan.

Hier is de instructie te vinden over het gebruik van Itslearning.

Iedere ochtend tussen 9 en 12 uur kunnen leerlingen vragen stellen aan de docent. In de weekplanner staat aangegeven op welke wijze dit kan. Het werken aan de opdrachten kan ook in de middag gebeuren, maar reactie op gestelde vragen is in principe alleen in de ochtend. Voor examenleerlingen is de weekplanning gericht op het voorbereiden van het examen en het studeren daarvoor.

Faciliteiten:

Voor leerlingen die geen toegang hebben tot internet of die geen toegang hebben tot een laptop kunnen zich bij de mentor melden. Wij zullen, mede in overleg met andere instanties bekijken op welke manier we hierin kunnen ondersteunen. In het prioriteren van de ondersteuning gaan de examenleerlingen voor!

Het bekijken van de weekplanner zal zeker op een device moeten gebeuren, voor het uitwerken van de opdrachten is niet per se een device nodig. Ook de boeken en andere materialen kunnen hierbij ondersteunen.

Gezondheid:

Graag wijs ik u erop dat in het belang van de gezondheid van leerlingen, het werken voor school, afgewisseld moet worden met bewegen en pauzeren, zoals dat op een normale schooldag ook gebeurt. Welzijnsorganisatie Vorkmeer is bezig om een overzicht te maken van mogelijkheden op dit gebied. Zodra deze beschikbaar is, zullen wij deze op onze website plaatsen.

Daarnaast wijs ik erop dat dit de aangescherpte maatregelen voor iedereen van kracht zijn.

Mentoren:

De mentor van uw zoon of dochter blijft, ook op afstand, het eerste aanspreekpunt voor u en uw zoon of dochter. U kunt zich tot hem of haar wensen met vragen of zaken die u wilt delen. Ook als het gaat over de studievoortgang of vragen over het onderwijs zoals dat vanaf woensdag aangeboden wordt.

Contact met het Bouwens:

Vandaag, dinsdag 17 maart, hebben leerlingen de boeken die nog in hun kluisje lagen op kunnen halen. Ook hebben veel leerlingen al bestanden die zij verwachten nodig te hebben van het netwerk gehaald of doorgestuurd naar hun mailadres. Mocht dat de komende dagen nog nodig zijn, dan kunnen leerlingen tussen 8 en 12 uur terecht op school. Ik verzoek de leerlingen om zich dan te melden bij de receptie of servicedesk en het bezoek aan het Bouwens te beperken tot een minimum.

Ook de telefoon is vanaf woensdag 18 maart alleen bemenst tussen 8 en 12 uur. Met vragen kunt u zich ook wenden tot het mailadres van het Bouwens: info@hetbouwens.nl.

Tot slot:

Tot slot wil ik u op het hart drukken dat we er alles aan doen om het onderwijs door te kunnen laten gaan onder deze, voor iedereen, onwerkelijke omstandigheden. Mochten u vragen hebben of contact met ons willen hebben, schroom niet en neem contact op met de mentor of teamleider van uw zoon of dochter. Ik wens onze leerlingen veel succes met deze ‘nieuwe’ vorm van onderwijs en iedereen veel sterkte onder deze omstandigheden.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur