Vervolg maatregelen na sluiting

Beste ouders en leerlingen,

Hierbij informeer ik jullie over het vervolg van de maatregelen na het sluiten van onze school.

De toetsen die deze week gepland stonden worden opgeschort. Onze prioriteit ligt bij de examenklassen en het afronden van het schoolexamen. Daarvoor zijn wij in afwachting van de beslissingen van het ministerie van onderwijs. Wij verwachten niet eerder dan eind van de week meer nieuws te hebben.

Excursies, reizen en stages

Alle buitenlesactiviteiten zijn tot de meivakantie afgelast. Ook moeten wij u melden dat de reizen naar het buitenland, Parijs, Londen, Barcelona en Rome dit schooljaar helaas niet door kunnen gaan. De afdeling financiën zal ervoor zorgen dat u als ouder de al betaalde rekeningen die hier betrekking op hebben, teruggestort krijgen.

Ook de stage voor leerjaar 3-vmbo is helemaal afgelast en wij beraden ons, in afwachting van alle ontwikkelingen, op een alternatief programma.

Onderwijs op afstand

Wij zijn druk bezig om het vormgeven van onderwijs op afstand, digitaal onderwijs, voor te bereiden en streven er naar om dit woensdag in te laten gaan. Daarvoor is het noodzakelijk dat de leerlingen hun leermaterialen thuis hebben en kunnen inloggen op een device. Over dit laatste volgt verdere instructie.

Kluisjes leeghalen

Voor het ophalen van de leermaterialen en het leegmaken van het kluisje werken we, om grote drukte te voorkomen, volgens onderstaand schema op dinsdag 17 maart:

  • 09.00-10.00 leerjaar 1
  • 10.00-11.00 leerjaar 2
  • 11.00-12.00 leerjaar 3
  • 12.00-13.00 leerjaar 4
  • 13.00-14.00 leerjaar 5
  • 14.00-15.00 leerjaar 6

Overige zaken

Ik wil nogmaals benadrukken dat we verwachten dat een zieke leerling gemeld wordt bij ons, via de gewone procedure.

Voor u als ouder is vanzelfsprekend de mentor contactpersoon. Met vragen of opmerkingen kunt u zich bij hem of haar melden.

Wij doen er alles aan om de voortgang van het onderwijs binnen onze beschikbare mogelijkheden verder vorm te geven. De examenleerlingen, het afronden van het schoolexamen en de voorbereiding op het centraal examen of het centraal praktisch eindexamen, hebben zoals gezegd onze aandacht. Zodra wij hier meer over weten, zullen we daar over communiceren.

Het is een vreemde periode, maar ik heb er vertrouwen in dat onze collega’s de schouders er onder zetten en het beste voor uw kind zullen doen.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur