Update corona n.a.v. persconferentie

In lijn met de richtlijn van het ministerie is het Bouwens dicht vanaf 16 maart tot 6 april.

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet een spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM gehad (in afstemming met de vakcentrales) om te bepalen of de scholen vanaf morgen alsnog te sluiten. Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Hiermee wijkt het kabinet van het eerder gecommuniceerde beleid af om de scholen zoveel mogelijk open te houden.

Dit betekent dat onze school gesloten zal zijn, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en die geen opvang hebben zijn welkom op school. Deze lijst kunt u online bekijken. Alle andere leerlingen, ook eindexamenleerlingen, worden geacht morgen niet naar school te komen.

Lees hier de brief voor ouders en leerlingen.