Informatie voor ouders (aanvulling)

Hierbij leest u een update betreffende het Coronavirus.  Wij merken dat ouders, leerlingen en collega’s de oproep om er alles aan te doen om verspreiding te voorkomen serieus nemen en maatregelen treffen. Op dit moment hebben we geen reden om aan te nemen dat een leerling of meerdere leerlingen besmet zijn met het virus. Hetzelfde geldt voor collega’s.

Wel moet ik u melden dat uit voorzorg leerlingen thuis gehouden worden of uit voorzorg twee weken in thuisisolatie moet verblijven. Het is van belang om uiterst zorgvuldig met gezondheidsklachten om te gaan en ik wil u verzoeken om kinderen met koorts niet naar school te laten gaan en pas weer te laten komen als zij 24 uur koortsvrij en hoestvrij zijn. Mochten er vanuit uw huisarts of vanuit de GGD adviezen gegeven worden die ook voor school van belang zijn, dan vraag ik u om deze met de teamleider van de afdeling te communiceren. De teamleiders zullen, indien nodig, over situaties op klas- of leerlingniveau met u communiceren.

De persconferentie waarin dhr. Mark Rutte uitgelegd heeft welke aangescherpte maatregelen van toepassing zijn voor Nederland is achter de rug, maar leidt voor ons niet tot andere maatregelen dan eerder gecommuniceerd. Ik wil nogmaals benadrukken dat als uw zoon of dochter wegens ziekte één of meerdere toetsen moet missen, het afmelden via de receptie van kracht blijft. Mochten er andere maatregelen van kracht worden aankomende dagen of gedurende volgende week, dan zullen wij ons daar uiteraard aan houden en met u daarover communiceren.

Leerlingen, familieleden en collega’s die met ziekteverschijnselen kampen wens ik beterschap. Tevens wil ik zorgvuldigheid ter voorkoming van het verspreiden van het Coronavirus benadrukken en u als ouder bedanken dat u hier ook serieus mee om gaat. Mochten er vragen zijn dan kunt u bij de teamleider of locatiedirecteur terecht.