Informatie voor ouders rondom corona

Graag informeer ik u over de maatregelen die wij genomen hebben, ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus. Gezien de ontwikkeling is het heel belangrijk om extra voorzichtig te zijn. De richtlijnen van het RIVM zijn daarbij leidend en gezien de geografische afstand tot Brabant, willen we het Brabant-protocol daarin volgen. Naast het goed wassen van handen, het gebruik van papieren zakdoekjes en het niezen in de binnenkant van je elleboog, volgen wij ook het advies om geen handen te schudden op.

Klachten:

Wij vragen u als ouder alert te zijn bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus. Bij klachten van hoesten, verkoudheid of koorts wordt gevraagd sociale contacten te beperken en thuis te blijven. Bij vragen hierover kunt u bij de GGD of uw eigen huisarts terecht. Ook leerlingen en collega’s die in besmette gebieden zijn geweest of in contact zijn geweest, vragen wij extra alert te zijn. Op de website van RIVM kunt hierover meer informatie vinden en ook de richtlijnen teruglezen die wij opvolgen. Leerlingen en collega’s die ziek thuis zijn, vragen wij om goed uit te zieken en pas terug te keren als zij 24 uur klachtenvrij zijn.

Toetsweek en (praktijk)examens:

Voor de toetsweek worden geen bijzondere maatregelen getroffen, tenzij er zich andere ontwikkelingen voordoen dan nu bekend. Ik vraag u, zeker voor de leerlingen die PTA-toetsen maken, een ziekmelding aan de receptie door te geven, voordat de toets plaatsvindt. Ook vraag ik u om iedere dag opnieuw te bellen, volgens de afspraken die bij de start van het schooljaar gecommuniceerd zijn. Hetzelfde geldt voor de praktijkexamens en voor de schriftelijke examens die afgenomen gaan worden de komende maanden.

Mocht uw zoon of dochter wegens ziekte toetsen gemist hebben, dan hebben wij daar onze inhaalmomenten voor in de jaarplanning staan. Mocht het tijdspad voor een specifieke leerling in het gedrang komen, dan zullen wij met de betreffende leerling aparte afspraken maken over de in te halen werken en het tijdspad dat gehanteerd wordt. Zeker daar waar het gaat over een leerling die eindexamen gaat doen.

Excursies:

Ter voorkoming van verdere verspreiding en het opzoeken van risico’s, hebben wij beslist dat alle excursies tot de meivakantie geen doorgang vinden. U zult hierover ook geen factuur ontvangen. Op de dagen dat er een excursie plaats zou vinden, worden de lessen gevolgd die in het rooster staan. Over de excursies die na de meivakantie gepland staan, zullen wij eind maart verdere informatie versturen.

Stages vmbo-3:

Voor de stages van onze derdejaars vmbo-leerlingen die plaats vinden in week 15 en 16 zijn we aan het onderzoeken welke stages doorgang kunnen vinden en welke wegens gezondheidsrisico’s gecanceld moeten worden. We denken hierbij aan zorginstellingen, kinderdagverblijven en bedrijven die zelf maatregelen hebben getroffen. Afhankelijk van de impact, zullen wij beslissen hoe we hiermee om moeten gaan. Indien de stage van een betreffende leerling, of een groep leerlingen, niet door kan gaan, zal een alternatief programma aangeboden worden. Uiterlijk eind maart zullen we de betreffende ouders hierover informeren.

Buitenlandse reizen::

Over excursies naar het buitenland, die in mei en juni plaatsvinden, beraden wij ons. Uiterlijk eind maart zullen wij de ouders van leerlingen die dit betreft informeren over het al dan niet doorgaan hiervan en de (financiële) consequenties die hieraan verbonden zijn.