Informatie over het Coronavirus

Rondom het Coronavirus volgen wij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de regionale GGD (Limburg-Noord en Limburg-Zuid) en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Via deze websites kan iedereen nieuws en informatie lezen over het coronavirus. Voor de grensregio’s gelden er momenteel geen andere of extra maatregelen.

Volgens het RIVM hoeven we niet anders te handelen dan bij een gewone griep. Belangrijk is om op school meer aandacht te hebben voor de hygiëne. De handen zijn bij allerhande virusbesmettingen de belangrijkste bron. Daarom wordt geadviseerd om in je elleboog, in plaats van in je handen, te niezen of te hoesten. Ook is het belangrijk om regelmatig je handen te wassen met zeep en stromend water.

Leerlingen en collega’s uit besmette gebieden

Collega’s en leerlingen die wonen in een gebied waar het coronavirus is vastgesteld (bijvoorbeeld in Duitsland) kunnen gewoon naar school komen. Krijgen zij gezondheidsklachten, dan melden zij zich telefonisch bij de eigen huisarts. We adviseren hen om het advies van de Duitse GGD van Kreis Heinsberg te volgen.

Collega’s en leerlingen die terugkomen uit gebieden waar het coronavirus is vastgesteld kunnen als er geen gezondheidsklachten zijn gewoon naar school komen. Ontwikkelen zich binnen twee weken gezondheidsklachten (koorts in combinatie met luchtwegklachten, hoesten)? Zij kunnen zich telefonisch bij de eigen huisarts melden.

Excursies

Mocht het onverhoopt nodig zijn om de komende tijd een geplande excursie af te lassen, dan volgt daarover te zijner tijd meer informatie.