Presentaties voorlichting ouders vmbo-2

Op 10 december was er een voorlichtingsavond voor de profielkeuze in klas vmbo-2. Hierover vindt u meer op deze pagina op onze website.

De presentaties zijn hieronder te downloaden en na te lezen: