Geen Agora-onderwijs op het Bouwens

Na een uitgebreide verkenning is besloten dat het Bouwens van der Boijecollege komend schooljaar geen Agora-onderwijs zal verzorgen. Wel staat de school open voor vernieuwende onderwijsstromen die passen bij het huidige onderwijs en de vraag van ouders en leerlingen uit de regio.

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel en het Bouwens zijn in september met elkaar in gesprek gegaan. Bij deze verkenning is onderzocht waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. Door beide partijen is hier flink in geïnvesteerd. Er zijn diverse gesprekken geweest waarin de mogelijkheden verkend zijn. In december heeft een bijeenkomst met ouders en belangstellenden plaatsgevonden.

De gesprekken met de vertegenwoordigers van de initiatiefgroep hebben ertoe geleid dat het Bouwens heeft besloten om de verkenning niet verder voort te zetten. Zij concluderen dat het partnership niet gaat werken. Annemarie Lukassen, locatiedirecteur: “Uit de gesprekken kwam naar voren dat we er een andere zienswijze op nahouden hoe deze samenwerking vorm zou moeten krijgen. Het Bouwens is al actief aan de slag met vernieuwende, persoonlijke onderwijsstromen, zoals Big Picture Learning en technasium. Daarom paste het ook om de verkenning aan te gaan met Agora. Maar wij hebben onze visie en inzichten op de ontwikkeling van onderwijs. Daar moet ruimte voor zijn binnen een samenwerking en dat hebben wij helaas niet zo ervaren.”

Inhoud geven aan leerbehoeften

Voor het Bouwens is het stopzetten van deze verkenning geen reden om stil te staan. Ze zien juist veel kansen. Samen met kindpartners uit het primair en voortgezet onderwijs, ouders én leerlingen zal het Bouwens het traject verder voortzetten om de leerbehoeften binnen de regio in kaart te brengen en daar inhoud aan geven. Hiervoor zijn reeds goede contacten met onder andere Stichting Prisma, SOML, Stichting Akkoord!-po en Kindcentrum Meijel.

Annemarie Lukassen: “We vinden het belangrijk om de signalen vanuit de gemeente Peel en Maas serieus te nemen. We merken ook dat ouders en leerlingen steeds meer de behoefte hebben om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van onderwijs. Door collega-scholen van stichting LVO, ook binnen het eigen cluster Noord,  is al veel ervaring opgedaan met andere stromingen binnen het onderwijs. In het traject dat op korte termijn opgestart wordt, zullen we de wensen en mogelijkheden inventariseren. We snappen dat het teleurstellend kan zijn voor betrokken partijen die hier hun energie in hebben gestoken. Maar we gaan door, samen met een brede groep betrokkenen”.

De geplande bijeenkomst op 19 februari met de Initiatiefgroep en het Bouwens zal niet doorgaan op het Bouwens. Meer informatie over deze bijeenkomst leest u hier.