Leerlingen voeren de regie over hun leerproces

Bouwens van der Boijecollege ontvangt oordeel ‘goed’ van de Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie heeft de vmbo-basis afdeling van het Bouwens van der Boijecollege beoordeeld met ‘goed’. Dit is het hoogst haalbare oordeel dat een school kan ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs. Op het Bouwens zijn ze dan ook behoorlijk trots hierop.

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur: “In juni heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school. Zij zijn op ons verzoek gekomen. Wij hebben namelijk een aanvraag gedaan voor de verlenging van het predicaat ‘Excellente school’ voor de afdeling vmbo-basis. Een voorwaarde om dat predicaat te mogen ontvangen, is dat de school alles op orde heeft en als ‘goed’ wordt beoordeeld. Dat is gelukt en daar zijn wij heel trots op.”

Leerlingen voeren de regie

Door de inspectie is gekeken naar het onderwijsproces, het schoolklimaat, de resultaten van het onderwijs en de kwaliteitszorg. In het rapport is te lezen dat het onderwijsaanbod van het Bouwens op het vmbo goed aansluit bij de vmbo-leerling. Het onderwijsconcept ‘Big Picture Learning’ is erop gericht om leren persoonlijk te maken en de leerling te laten leren vanuit zijn eigen interesses. Dankzij dit maatwerk zijn leerlingen intrinsiek gemotiveerd. Het docententeam heeft haar leerlingen goed in beeld en veel kennis in huis om hen goed te kunnen begeleiden en ondersteunen. Dit maakt dat leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Ook ziet de Onderwijsinspectie dat de koers die het team samen met de schoolleiding heeft uitgezet, wordt gedragen. Kenmerkend is de grote aandacht voor het leren van en met elkaar om de ambities van het team te realiseren: leerlingen die de regie voeren over hun leerproces en bewuste keuzes maken ten aanzien van hun toekomst.

In januari krijgt het Bouwens te horen of het predicaat ‘Excellente school’ verlengd wordt. Het inspectierapport is op de website van de Onderwijsinspectie te lezen. Op 25 januari vindt onze ‘Open avond’ plaats. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met de school.