Het Bouwens en initiatiefgroep Agora Maas en Peel in verkenningsfase

Het College van B&W van Peel en Maas heeft het verzoek tot het stichten van een openbare middelbare school in de gemeente afgewezen. De wensen van de initiatiefgroep Agora Maas en Peel kunnen volgens het college in al bestaande onderwijsorganisaties worden opgepakt.

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel diende eind oktober vorig jaar een aanvraag in bij de minister van Onderwijs voor een nieuwe, openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in Maasbree. Daar wil de initiatiefgroep dan ook een leerroute volgens de Agora-filosofie starten. Destijds vond het college het voorstel nog niet rijp voor besluitvorming. De initiatiefgroep had hiermee echter wel een bal aan het rollen.

Na het verzoek van de initiatiefgroep aan Gedeputeerde Staten om te voorzien in openbaar voortgezet onderwijs, is de gemeente Peel en Maas in gesprek gegaan met Stichting LVO, Het Bouwens uit Panningen en de initiatiefgroep. Uit die gesprekken kwam onder meer naar voren dat Het Bouwens en de initiatiefgroep een verkenning ingaan, om te kijken waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. Deze verkenning wordt opgepakt vanuit twee verschillende identiteiten: die van Het Bouwens en die van Agora Maas en Peel. Beiden werken vanuit een eigen invalshoek. Het gaat hierbij niet om samensmelten of inbedden, maar om samenwerken; naast elkaar bestaan en elkaar versterken. Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van Het Bouwens: “Wij verkennen momenteel mogelijkheden om recht te doen aan de vraag van de ouders en de leerbehoeften van de kinderen.” Judith van Weel, namens de initiatiefgroep: “Voor ons is het belangrijk dat het innovatieve en openbare karakter van de Agora leerfilosofie zichtbaar staat en herkend wordt door de ouders en kinderen die wij vertegenwoordigen.”

Agora is een leerfilosofie die uitgaat van ieders intrinsieke motivatie om te leren. Leerlingen hebben geen rooster, geen vakken en geen boeken, maar leren door challenges; uitdagingen die ze zelf opzetten en uitwerken. De docent is coach in dit leerproces, de leerling is eigenaar van zijn leerroute, waarin hij zijn eigen talenten en ontwikkelpunten in kaart brengt.

De gesprekken tussen Het Bouwens en de initiatiefgroep verlopen tot nu toe open en positief. Maar de uitkomst valt nog niet te voorspellen.