Toekomstmuziek op scholen: leerlingen aan het roer

Leerlingen die samen met de docent bepalen welke vakken ze volgen, Virtual Reality in de klas en de iPad als ondersteuning bij het leren. Het middelbaar onderwijs is in beweging. Steeds vaker worden klassikale lessen, waarbij één klas dezelfde lesstof krijgt, vervangen door lessen op maat. Vakken en lesstof sluiten steeds beter aan op de individuele belevingswereld en mogelijkheden van de leerling. Tijdens de ‘leermiddelenbeurs’ op het Dendron College in Horst worden ervaringen van nieuwe werkwijzen uitgewisseld met collega’s van het Bouwens in Panningen en het Raayland College uit Venray.

Maatwerkonderwijs heeft de toekomst. Op een groeiend aantal middelbare scholen wordt persoonlijk en adaptief onderwijs aangeboden. Ook de drie middelbare scholen in onze regio bewegen daarin mee. Zo worden lesmethodes aangepast aan de leerlingen, in plaats van dat de leerling zich moet voegen naar de methode. Op het Dendron College is er onder andere een iPad-klas, op het Bouwens wordt gewerkt volgens het Big Picture Learning en Raayland werkt met (gedeeltelijk) persoonlijke lesroosters.

Tijdens de leermiddelenbeurs op 2 oktober zijn ervaringen én toekomstplannen uitgewisseld. Ruim 400 docenten van drie scholen namen hierbij zelf plaats in de schoolbanken om kennis te maken met successen uit de praktijk. Zij werden door collega’s en andere sprekers meegenomen is de wereld van de nieuwste leermiddelen en lesmethoden. Met één doel: het beste onderwijs voor de leerlingen te kunnen realiseren.