Groei aantal leerlingen voor het Bouwens

Er werd met spanning naar uitgekeken: de inschrijfdagen op het Bouwens op 19 en 20 maart. Op deze dagen konden nieuwe leerlingen uit groep 8 zich inschrijven. Dit jaar overtrof het aantal inschrijvingen alle verwachtingen. Maar liefst 293 leerlingen starten in augustus in de brugklas en 8 leerlingen in een ander schooljaar.

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van het Bouwens, is trots op deze getallen.

Met de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar bevestigen de leerlingen en hun ouders hun keuze voor het Bouwens. We merken dat de keuze steeds eerder gemaakt wordt. Veel leerlingen beginnen al in groep 7 met zich te oriënteren op hun schoolkeuze. Daarom organiseren we veel activiteiten voor leerlingen van groep 7 en 8 om ze zo kennis te laten maken met ons onderwijs. We bieden naast het reguliere onderwijs ook gepersonaliseerd onderwijs aan, zoals Big Picture Learning in het vmbo. We vinden het belangrijk dat elke leerling zijn of haar talent kan ontwikkelen en zich kan ontplooien. Uiteraard willen we alle ouders en leerlingen van harte welkom heten en bedanken voor hun vertrouwen.

Ondanks dat Limburg een zogeheten ‘krimpregio’ is en te maken heeft met een afnemend aantal leerlingen, is het totale aantal aanmeldingen voor de drie scholen van LVO Noord toegenomen.

Het Bouwens maakt onderdeel uit van dit cluster. Op het Dendron College in Horst starten 383 nieuwe leerlingen en op het Raayland College in Venray zijn dit er 272. Aantallen waar stichting LVO erg trots op is.