Leerlingbegeleiding

Mentoraat
De mentor is de spil in de begeleiding van uw zoon of dochter en is het eerste aanspreekpunt voor uzelf, uw kind en de vakdocenten. Hij helpt de individuele leerling bij problemen op verzoek van de leerling, de ouders, verzorgers of vakdocenten. Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken, aarzel dan niet om met de mentor contact op te nemen.

Zorg Advies Team (ZAT)
In het vwo functioneert een ZAT voor de begeleiding van leerlingen. Tweewekelijks worden hier de 
leerlingen besproken die (even) extra begeleiding nodig hebben en wordt, indien nodig, een begeleidingstraject afgesproken.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
LOB begint in de brugklas. Hier start de vwo-leerling met de voorbereiding op profielkeuze, vakkenkeuze en uiteindelijk de keuze voor een vervolgopleiding. Hierbij wordt hij actief begeleid door de mentor en de decaan. Om de vervolgkeuze te ondersteunen maakt hij in de brugklas de differentiële aanlegtest (DAT). In de mentorles vindt het grootste gedeelte van de LOB-activiteiten plaats.
In de derde klas bezoekt hij de Technische Universiteit Delft als eerste kennismaking met het wetenschappelijk onderwijs en doet hij mee aan de ingenieursdag op school. Verder volgt hij een aantal keuzelessen en is hij vooral praktisch bezig om een beter beeld te krijgen van de beroepenwereld.
In de derde klas geeft de mentor samen met de decaan profielkeuzelessen. De leerling gaat op bedrijfsbezoeken en de meisjes nemen deel aan speeddaten met rolmodellen in de techniek. De ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het keuzeproces van de profielen; er vinden een of meerdere gesprekken met de decaan en/of mentor plaats. Ter ondersteuning van deze gesprekken maakt de leerling een interessetest.
In de bovenbouw ligt het accent op de keuze van een vervolgopleiding. De leerling bezoekt voorlichtingsavonden hbo/wo in Venlo, gaat op bedrijfsexcursies, neemt deel aan de beroepenavond of terugkomavond van oud-leerlingen, doet mee met het arbeidsoriëntatieproject (een dag snuffelstage) en bezoekt de universiteiten in Nijmegen en Maastricht. In het kader van Science vinden er diverse projecten plaats in samenwerking met Océ en de TU Eindhoven. De mentor praat met zijn leerlingen over hun toekomstmogelijkheden en stimuleert leerlingen open dagen te bezoeken en zich op te geven voor meeloopdagen bij universiteiten en HBO- opleidingen. De decaan ondersteunt waar nodig.

De vwo-leerling van het Bouwens is goed voorbereid op een studie in het wetenschappelijk onderwijs, de universiteit. De belangrijkste taken van de universiteit zijn het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en de uitvoering van onderzoek. Het onderwijs aan de universiteit  kent een tweeledige structuur: drie of vier jaar bacheloropleiding, al dan niet gevolgd door één of twee jaren Master opleiding. Dit is afhankelijk van de gekozen universitaire opleiding. Klik hier voor een overzicht van alle wo-opleidingen.