Leerlingbegeleiding

Mentoraat
De mentor is de spil in de begeleiding van uw zoon of dochter en is het eerste aanspreekpunt voor uzelf, uw kind en de vakdocenten. Hij helpt de individuele leerling bij problemen op verzoek van de leerling, de ouders, verzorgers of vakdocenten. Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken, aarzel dan niet om met de mentor contact op te nemen.

Zorg Advies Team (ZAT)
In het vmbo functioneert een ZAT voor de begeleiding van leerlingen. Tweewekelijks worden hier de leerlingen besproken die (even) extra begeleiding nodig hebben en wordt, indien nodig, een begeleidingstraject afgesproken.

Loopbaanstuur

LOB

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) loopt voor vmbo-leerlingen vanaf de brugklas tot aan het examen als een rode draad door het programma. Het doel van LOB is de leerling meer zicht te geven op zichzelf, op zijn omgeving en op realistische toekomstmogelijkheden. Een belangrijk hulpmiddel is het zogenaamde loopbaanstuur (zie afbeelding). Dit bevat vragen waarmee leerling en mentor aan de slag gaan in de loopbaanreflectiegesprekken. Ervaringen helpen daarbij: tijdens een bijbaan, op de voetbalclub, tijdens lessen op school, tijdens stages. Ook heeft de leerling een netwerk dat hem helpt bij zijn loopbaanvragen. Door te praten over ervaringen en interesses, krijgt de leerling een beter beeld van zijn toekomstmogelijkheden. Tijdens het tweede jaar van het vmbo maakt de leerling een keuze voor zijn profiel.

Wilt u weten welke profielen het Bouwens aanbiedt op het vmbo, klik dan op de onderstaande keuzeformulieren. De profielen worden hier verder toegelicht.

Gedurende het vierde jaar maakt de leerling een gefundeerde keuze voor zijn vervolgopleiding.

Om deze loopbaankeuzes te kunnen maken, worden de leerlingen onder andere ondersteund door de mentoren, docenten en de decaan. De ouders worden ook zo veel mogelijk betrokken bij deze keuzes. Wilt u weten hoe u uw kind kunt begeleiden bij deze keuzes? Klik dan hier.

Verder worden er op het Bouwens allerlei activiteiten, opdrachten, beroepskeuzetests, interessetests, meeloopdagen en  stages georganiseerd die de leerlingen helpen bij het ontdekken wat bij hen past. Deze activiteiten treft u in de onderstaande jaarplanning aan.