Studievoortgang

Magister
De cijfers van uw kind zijn in Magister (via internet) te raadplegen. Zo heeft u elk moment zicht op de actuele stand van zaken. Ook treft u in Magister informatie aan over verzuim, verlof en te laat komen.
De Programma's van Toetsing en Overgang (PTO's) zijn ook te raadplegen via Magister.

Ouderavonden 
Wij organiseren een aantal malen per jaar gesprekken tussen mentor, ouders en de leerling. Een persoonlijk gesprek waarin het gaat over de studievoortgang en het welzijn van de leerling. Daarnaast zijn er ook ouderavonden waar u in gesprek kunt met vakdocenten. Wij stellen uw komst zeer op prijs.

Buiten deze georganiseerde mogelijkheden kunt u bij vragen altijd contact opnemen met de mentor.

Overgang
Aan het eind van het schooljaar beslist de docentenvergadering over de voortzetting van de studie door de leerling.

Hier zijn de overgangsnormen voor schooljaar 2017/2018 te vinden.