Het Bouwens

Het Bouwens is een school waar vol gedrevenheid gewerkt wordt op alle niveaus: van vmbo-basis tot en met gymnasium. We vormen een leer-, leef-, en ontmoetingsplaats. De ontwikkeling van de leerling staat voor ons centraal. De school is een waardevolle schakel tussen gezin en maatschappij. Daarom halen we de buitenwereld naar binnen en gaan zelf naar buiten. We bereiden leerlingen voor op hun vervolgstudie of werk.

Respectvol met elkaar omgaan in een uitdagende leeromgeving zijn twee aspecten die bij ons hoog in het vaandel staan. We bieden een actieve omgeving waarin leerlingen en onderwijsprofessionals kennis delen. Het Bouwens is een school waarin je je talenten ontdekt en de wereld om je heen ontmoet. Je bent van harte welkom op het Bouwens!

Het Bouwens willen - leren - kennen

Benieuwd naar onze plannen voor het huidige schooljaar?
Download hier het schooljaarplan 2017-2018.

Korte geschiedenis
In 1973 werd in Panningen een dependance gevestigd van het Blariacumcollege in Blerick. Een jaar later werd deze school verzelfstandigd. In mei van dat jaar werd besloten dat de naam voor de nieuwe scholengemeenschap Bouwens van der Boijecollege zou zijn, genoemd naar de eerste heer van Helden. Het middelbaar onderwijs in Panningen stamt overigens al uit1930 met de oprichting van de lagere agrarische school. Na een lang fusieproces begin jaren negentig zijn alle middelbare scholen van Panningen en Meijel gefuseerd tot één school: het Bouwens van der Boijecollege. Sinds schooljaar 2016/2017 zitten alle leerlingen in één gebouw.

Nu is onze school een brede scholengemeenschap. Wij bieden vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium onderwijs. 

Stichting LVO
Het Bouwens is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt.

LVO Noord
Het Bouwens is één van de drie scholen van het cluster LVO Noord: het Dendron College in Horst aan de Maas, het Bouwens in Peel en Maas en het Raayland College in Venray. Samen bieden ze een compleet onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Door de regionale samenwerking kunnen we expertise bundelen om kwaliteit in het onderwijs te behouden en verbeteren. LVO Noord is één van de zes clusters van Stichting LVO

Passend onderwijs
De wetswijziging Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Schoolbesturen hebben zorgplicht en de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Het belangrijkste doel is alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. In Noord-Limburg is deze uitdaging actief opgepakt en verbonden met een heldere eigen visie. Er is daarom in deze regio reeds veel bereikt.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website: www.passendonderwijsnoordlimburg.nl.  

Alle LVO-scholen hanteren de volgende 10 gouden regels.

  1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
  2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
  3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
  4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
  5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
  6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
  7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
  8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
  9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld.
  10. Bij ernstige zaken doen we aangifte.

We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.