Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs vinden wij belangrijk. Daarom besteden we daar continu aandacht aan vanuit verschillende invalshoeken onder andere contactmomenten met ouders, leerling- en ouderenquêtes, begeleiding nieuwe docenten en samenwerkingsverbanden met andere scholen.

Kwaliteitscholen / Scholen op de kaart
Het Bouwens maakt gebruik van de diensten van Kwaliteitscholen. Dit betekent dat periodiek enquêtes worden afgenomen onder leerlingen, ouders en geslaagden. In Scholen op de kaart wordt een aantal van de resultaten weergegeven en ook de verbeterplannen gepresenteerd.

Via deze site geven scholen ook inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. Alle cijfermatige informatie over vo-scholen zijn verzameld in één systeem met als kenmerken: transparantie, dialoog en kwaliteit. U vindt hier ook de informatie van het Bouwens terug.

Inspectierapporten
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Periodiek verschijnen er kwaliteitsrapporten over het Bouwens. U kunt ze inzien op de website van de onderwijsinspectie als u de naam van de school invult (Bouwens) en de plaatsnaam (Panningen).

Examenresultaten 2016

  • vmbo: 190 kandidaten hebben examen gedaan, 183 kandidaten zijn geslaagd. Het slagingspercentage komt daarmee op 96%. 
  • havo: 202 kandidaten hebben examen gedaan, 172 kandidaten zijn geslaagd. Het slagingspercentage komt daarmee op 85%. 
  • vwo: 79 kandidaten hebben examen gedaan, 68 kandidaten zijn geslaagd. Het slagingspercentage komt daarmee op 86%. 
  • In totaal hebben 471 leerlingen examen gedaan, 423 kandidaten zijn geslaagd. Het schoolbrede slagingspercentage komt daarmee op 90%.