Inspraak

Medezeggenschapsraad (MR)
Het doel van de MR is om de leerlingen, ouders en verzorgers en de medewerkers van het Bouwens te betrekken bij het beleid van de school. U bent van harte welkom om als toehoorder de vergaderingen bij te wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR de heer T. Stoffels, medezsec@hetbouwens.nl.

Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de leerlingenplatforms van het Bouwens. De leerlingenraad heeft twee doelen: het behartigen van de belangen van alle leerlingen en het leveren van een bijdrage aan het functioneren van de school als geheel.

Ouderraad
De ouderraad is ingesteld door ouders en wisselt regelmatig onderling en met de schoolleiding van gedachten over schoolaangelegenheden. U bent van harte welkom om als toehoorder de vergaderingen bij te wonen. Voor meer informatie klik hier. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad mevrouw Jolanda Diepenhorst via ouderraad@hetbouwens.nl