School en geld 

Betalingen binnen school
Leerlingen kunnen binnen de school alleen betalen met de bankpas, uitgezonderd bij de catering. Aankopen bij de cateraar kunnen contant of met pin betaald worden. De frisdrank, snoep en soep uit de automaten kunnen alleen contant betaald worden. 

Schoolkosten
Het Bouwens organiseert gedurende het schooljaar activiteiten voor leerlingen, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door de overheid worden vergoed. Ook stelt de school een aantal voorzieningen ter beschikking aan de leerlingen. Voor de dekking van deze kosten heeft de school een bedrag vastgesteld. 

Klik hier voor het overzicht van de ouderbijdrage/schoolkosten

Digitale facturatie
Het Bouwens maakt gebruik van digitale facturering van de schoolkosten. Facturen worden middels het programma WIS Collect online aangeboden. U ontvangt een e-mail dat er een factuur klaar staat. Middels de link in deze e-mail kunt u de factuur inzien en is het mogelijk om direct over te gaan tot betaling.
Voor de betaling van de factuur heeft u twee betaalmogelijkheden:

  • direct betalen met IDEAL
  • kiezen voor een overboeking

Hier treft u een handleiding aan voor het gebruik van WIS Collect. Hierin wordt u stapsgewijs door de
te verrichten handelingen gevoerd die nodig zijn om de factuur in te zien en hoe u kunt overgaan tot het betalen van de factuur. Mochten er problemen en/of vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie via financien@hetbouwens.nl.

Leermiddelen
Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter eigendom van de school. Aan het eind van het schooljaar moeten alle boeken weer bij de school worden ingeleverd.

De leerling dient de aanwijzingen van de school over het gebruik van de leermiddelen op te volgen. Verder wordt van de leerling verwacht dat er zorgvuldig met de boeken wordt omgegaan, onder andere door de boeken te kaften. Als de leerling schade toebrengt aan een of meerdere leermiddelen of leermiddelen kwijt raakt, verhaalt de school de ontstane schade op de ouders.

Voor sommige lesmaterialen ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. Deze moet u zelf aanschaffen. Daarnaast zijn er benodigdheden die u hier terugvindt.

Stichting Leergeld
Deze stichting heeft als doel ouders met een minimum inkomen een financiele bijdrage te leveren voor de deelname van hun kinderen tussen 4 en 18 jaar aan sociale activiteiten. Dit kan betekenen dat deze stichting de betaling voor excursies, schoolreisjes en andere zaken deels of geheel voor haar rekening kan nemen. Voor meer informatie over Stichting Leergeld kijk op hun website www.leergeld.nl en zoek naar de stichting binnen uw gemeente.