Nieuwsberichten

Categorie:


Datum: 22 augustus 2018
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Via de mail hebben alle ouders een brief gekregen over de schoolkosten/ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019. Klik hier  om naar de pagina schoolkosten te gaan. 


Datum: 11 juli 2018
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Op dit moment zijn wij druk bezig met het maken en vullen van een geheel vernieuwde website. Het kan daarom voorkomen dat de informatie die u op de huidige website aantreft, enigszins gedateerd is. 

Naar verwachting zal de nieuwe website snel genoeg na de start van schooljaar 18-19 in de lucht zijn. 

 

De agenda (rechts in beeld op de homepage) is volledig up-to-date.

 

Ook hebben we alvast de lijst van benodigdheden voor het nieuwe schooljaar voor u klaar gezet.

Kijk hiervoor op de pagina ouderbijdrage


Datum: 22 maart 2018
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Er werd met spanning naar uitgekeken: de inschrijfdagen op het Bouwens op 19 en 20 maart. Op deze dagen konden nieuwe leerlingen uit groep 8 zich inschrijven. Dit jaar overtrof het aantal inschrijvingen alle verwachtingen. Maar liefst 293 leerlingen starten in augustus in de brugklas en 8 leerlingen in een ander schooljaar.

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van het Bouwens, is trots op deze getallen. “Met de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar bevestigen de leerlingen en hun ouders hun keuze voor het Bouwens. We merken dat de keuze steeds eerder gemaakt wordt. Veel leerlingen beginnen al in groep 7 met zich te oriënteren op hun schoolkeuze. Daarom organiseren we veel activiteiten voor leerlingen van groep 7 en 8 om ze zo kennis te laten maken met ons onderwijs. We bieden naast het reguliere onderwijs ook gepersonaliseerd onderwijs aan, zoals Big Picture Learning in het vmbo. We vinden het belangrijk dat elke leerling zijn of haar talent kan ontwikkelen en zich kan ontplooien. Uiteraard willen we alle ouders en leerlingen van harte welkom heten en bedanken voor hun vertrouwen.”

Ondanks dat Limburg een zogeheten ‘krimpregio’ is en te maken heeft met een afnemend aantal leerlingen, is het totale aantal aanmeldingen voor de drie scholen van LVO Noord toegenomen. Het Bouwens maakt onderdeel uit van dit cluster. Op het Dendron College in Horst starten 383 nieuwe leerlingen en op het Raayland College in Venray zijn dit er 272. Aantallen waar stichting LVO erg trots op is.


Datum: 26 februari 2018
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Normaal gesproken voeren leerlingen van het Bouwens in hun eindexamenjaar een onderzoek uit voor hun profielwerkstuk. Maar Anne Helder en Famke Ghielen uit vwo 6 besloten het over een heel andere boeg te gooien en hebben iets unieks gedaan: zij hebben een cabaretvoorstelling gemaakt. Daar ging nogal wat werk in zitten, want ze hebben de show zelf geschreven, ze hebben uren gerepeteerd en ze hebben de promotie en productie zelf geregeld.

Op 1 februari ging hun allereerste cabaretshow in première, en de avond was een groot succes. Het publiek was in groten getale op hun voorstelling afgekomen en zelfs omroep P&M is opnamen komen maken! Mocht u niet bij de première aanwezig zijn geweest: komende donderdag om 18.00u kunt u op omroep P&M van hun grappen en sketches genieten.


Datum: 26 februari 2018
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Ook dit schooljaar staat de Sportexpresse voor de 2e klassen weer op het programma. Dit is een sportstimuleringsproject voor kinderen binnen de gemeente Peel en Maas. Onze school werkt samen met de gemeente om kinderen te stimuleren te blijven of te gaan sporten met het oog op een gezonde toekomst en het opbouwen van sociale contacten.

Onze leerlingen krijgen de kans om 2 trainingen gratis mee te doen bij één van onze sportaanbieders. De leerlingen moeten gedurende 2 weken 1 training per week volgen.

Het project geeft de leerlingen een kans om zich te oriënteren voor hun sportkeuze in de toekomst. Deelname is dan ook verplicht en het is de bedoeling dat de leerlingen een sport kiezen die ze momenteel niet beoefenen.

  • Het project zal plaatsvinden van maandag 9 april t/m vrijdag 20 april 2018.
  • Leerlingen moeten zich inschrijven via Magister (ELO/inschrijvingen/ sportexpresse 2e klassen), vanaf 07-03 t/m 11-03. Op Magister zichtbaar vanaf 2 maart.

Veel plezier alvast!


Datum: 8 februari 2018
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Zeventig leerlingen van veertien verschillende basisscholen begonnen op woensdag 25 oktober 2017 aan de Young Masterclass (YMC) op het Bouwens.

De leerlingen werden verdeeld over drie groepen waarin ze gedurende vier weken achtereenvolgens de modules Science, Food and Health of Alfa volgden. Hierbij kwamen o.a. onderwerpen als titratie, voedingswaarden en het schrijven van gedichten aan bod.

Na een aantal bijeenkomsten van kennismaken met elkaar èn het Bouwens, onderzoeken, ondervinden en leren vond op 31 januari de laatste bijeenkomst plaats. Die werd traditioneel afgesloten met een gezellige bijeenkomst waarbij de leerlingen een aantal gasten mochten uitnodigen. Onder warme belangstelling van vaders, moeders, oma’s, opa’s en een aantal leerkrachten demonstreerden de leerlingen wat ze in de afgelopen periode gedaan en geleerd hadden waarbij ze hun gasten uitdaagden met interessante proefjes.

We hebben als team enorm genoten van jullie enthousiasme en leergierigheid.

Meisjes en jongens, bedankt! 

Hieronder een gedicht dat geschreven werd door Lynn, één van de deelnemers aan onze Young Masterclass.
Op Mijn Album zijn de foto's van de start en afsluiting te vinden

 

 


Datum: 8 februari 2018
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Tijdens de Open dag van Het Bouwens 26 januari jl. hebben bezoekers onder andere hun natuurkundig talent kunnen testen. Een onderdeel hiervan was de onderstaande prijsvraag.

Je hebt de keuze om voor het eerst op een ouderwetse hoge bi (vélocipède) of op een moderne ligfiets te rijden. Op welke van deze twee fietsen kun je het makkelijkst je evenwicht bewaren?

A) De hoge bi

B) De ligfiets

C) Maakt niet uit, op beide is het even moeilijk

Het goede antwoord is A. De hoge bi. Waarom?

Je kunt het balanceren op een fiets het beste vergelijken met een omgekeerde slinger. Bij een slinger is de tijd waarin de slinger heen en weer gaat alleen afhankelijk van de lengte van het touw. Als het touw lang is, beweegt het gewicht onderaan langzamer dan als het kort is. Omgekeerd werkt dit ook zo met een stok die je op je hand balanceert. Een lange stok beweegt een stuk rustiger. Het is dus veel makkelijker om met je hand de nodige correcties uit te voeren die de stok midden boven je hand houden. Een korte stok beweegt zo snel dat je te weinig tijd hebt om te corrigeren.

Zo is het ook bij de lage ligfiets: correcties moeten (te) snel worden uitgevoerd. Een hoge bi is makkelijker in evenwicht te houden dan de lage ligfiets doordat je veel meer tijd hebt om te reageren. Een simpele benadering zegt dat de karakteristieke tijd van een slinger ongeveer de wortel is uit de lengte gedeeld door vijftien. Op deze manier is de lengte te berekenen waarop je reactietijd niet meer toereikend is.

Dat talent geef leeftijd kent, bewijst de winnaar van de prijsvraag. Dit is namelijk Yannick Verheijen uit Panningen, die zijn talent nu nog laat zien op basisschool De Groenling. De ‘uitdeelzak chips’ is inmiddels bij hem bezorgd, zodat hij deze prestatie mooi (met anderen natuurlijk) heeft kunnen vieren.


Datum: 29 januari 2018
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Afgelopen vrijdag vond de open avond van het Bouwens plaats. Met een trots gevoel kijken we hier op terug. het was een leuke avond met veel belangstellenden en een goede sfeer. Beste bezoekers, bedankt dat jullie erbij waren! 

foto van het Bouwens.

Op onze Facebookpagina zijn 150 foto's te vinden van de open avond. Nieuwsgierig? 

Bekijk hier het fotoalbum op Facebook.


Datum: 15 januari 2018
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Op dinsdag 13 maart 2018 vindt de 5e editie plaats van Regio Venlo On Stage: een Positief (beroeps) Podium waar allerlei beroepsbeoefenaren praten met leerlingen van de vmbo-scholen over hun beroep en werkdag. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar enthousiaste werkenden uit de regio!

Het enige wat nodig is, is enthousiasme en kennis over uw beroep te delen met de leerlingen en hen eenmalig op tegenbezoek te ontvangen op het bedrijf. Van automonteur tot en met de advocaat, iedereen is welkom! Op de scholen zijn de voorbereidingen al begonnen met o.a. trainingen voor leerlingen en docenten.

Schooluitval op het MBO heeft vaak als oorzaak dat jongeren een verkeerde keuze hebben gemaakt. Met dit initiatief draagt het bedrijfsleven uit Venlo en omstreken bij aan een beter beroepsbeeld voor ca 1.100 VMBO leerlingen van het Citaverde, Bouwens van der Boije College, Den Hulster, Blariacumcollege, Valuas College, de Velddijk en het Wildveld.

Inmiddels hebben ruim 100 bedrijven zich al aangemeld, maar Regio Venlo On Stage is nog steeds dringend op zoek naar verschillende beroepsbeoefenaren. Via de website www.regiovenloonstage.nl kan men zich aanmelden. 


Datum: 13 november 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Het Bouwens is dit schooljaar gestart met het traject om technasium te worden. Het technasium is een formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo. Donderdag 23 november ondertekent de school een regionaal convenant.

Locatiedirecteur Annemarie Lukassen van het Bouwens: “Het technasiumnetwerk sluit goed aan bij de ontwikkelingen op onze school. Het netwerk biedt mogelijkheden om de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren beter vorm te geven. Dit levert voor onze leerlingen een nog betere aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt op.”

Een voorwaarde om technasium te kunnen worden, is dat een school onderdeel uitmaakt van een regionaal netwerk. Het Bouwens wordt het zevende technasium van het technasiumnetwerk Zuid-Oost Nederland en ondertekent daartoe donderdag 23 november een convenant. Binnen de netwerken werken meerdere technasia gezamenlijk, onder begeleiding van een netwerkcoach, aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun technasiumonderwijs. De technasia van het netwerk Zuid-Oost Nederland zijn: Lyceum Schöndeln in Roermond, Philips van Horne in Weert, Het College in Weert, Mondial College in Nijmegen, College den Hulster in Venlo, het Raayland College in Venray en het Bouwens van der Boijecollege in Panningen.

Over het technasiumonderwijs

Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo, die bestaat sinds 2004. Het technasium streeft naar een verbeterde instroom naar en een bewustere keuze voor bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs en wil de belangstelling voor bètatechnische beroepen vergroten. Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen, waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele, bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Scholen met het predicaat technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. De stichting ontwikkelt het technasium-onderwijs, schoolt docenten en bewaakt de kwaliteit. Het Bouwens en Het Stedelijk uit Zutphen zijn dit schooljaar gestart met het traject om een technasium te worden. Hiermee groeit het totaal aantal technasia van 92 naar 94.

Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, is blij met de aansluiting van de twee nieuwe scholen: “Zo wordt de landelijke dekking nog meer gerealiseerd. We leiden graag technasiumleerlingen op tot competente en kritische vragenstellers die nieuwsgierig zijn naar de wereld van bèta en techniek. Dat is ook belangrijk voor actuele vraagstukken van opdrachtgevers in de regio’s Noord-Limburg en Gelderland, waar de nieuwe technasia gaan starten.


Datum: 9 november 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Op 2 november ontving het Bouwens van der Boijecollege in Panningen de Hanneke Award. Deze award wordt jaarlijks door Vereniging Big Picture Nederland uitgereikt aan een school die zich op een bijzondere manier bezighoudt met onderwijsvernieuwing volgens het gedachtegoed van Big Picture Learning. 

Op het Bouwens is de afgelopen jaren veel veranderd. Niet alleen is er nu één locatie, ook het ‘klassieke onderwijs’ maakt plaats voor persoonlijker onderwijs waarbij de leerling centraal staat.  Elke leerling leert op een andere manier en vanuit eigen interesses. Om hier vorm aan te geven, is dit schooljaar is klas 1 en 2 van vmbo basisberoepsgerichte leerweg gestart met Big Picture Learning. Het draait om het ‘leren in de echte wereld’, vandaar ook ‘the big picture’. Vanuit eigen interesse bepaalt de leerling in grote mate wat er wanneer geleerd wordt, in welk tempo en hoe. Leerlingen kunnen dus sturing geven aan hun eigen leerproces en daarin keuzes maken. Ze worden zo gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Dankzij Big Picture Learning wordt de verbinding gelegd tussen de persoonlijke interesse van de leerling, de maatschappij en het onderwijsleerproces.

Het Bouwens ontving de award, omdat zij al langere tijd bezig zijn deze manier van lesgeven in te voeren. Ter voorbereiding hierop is samenwerking gezocht met collega’s binnen en buiten de school. Dankzij deze goede voorbereiding kon het Big Picture Learning dit jaar probleemloos ingevoerd worden en zijn de eerste resultaten zelfs al merkbaar. Leerlingen zijn ook enthousiast.

Het Bouwens mag de award een jaar houden.


Datum: 9 november 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Op donderdag 9 november vindt voor de vierde keer een nationale Dag van de Franse taal plaats. Een landelijk evenement om de Franse taal op scholen te promoten. Het Bouwens doet er ook aan mee én heeft onlangs zelfs een prijs mee in de wacht gesleept met het beste (Franse) lesidee. 

Escaperoom : Attaque à la Tour Eiffel

“Via een betrouwbare informant hebben jullie vernomen dat terroristen op 9 november een aanslag willen plegen op de Eiffeltoren in Parijs. De enige manier om dit te voorkomen, is door het telefoonnummer te achterhalen van president Macron op het Elysée. Lukt het jullie om in 40 minuten het telefoonnummer te vinden van de president en hem op te bellen? Als jullie slim samenwerken kunnen jullie een aanslag voorkomen. Welke klas lukt het om de snelste tijd neer te zetten?”

Met deze opdracht gingen de leerlingen aan de slag, waarbij zij hun kennis van het Frans en Franstalige gebieden moesten bundelen. Daarnaast was er ook enige handigheid vereist. Ze visten met een magneet de juiste codes uit wijnflessen, puzzelden uit de letters IMOGLES de Franse stad Limoges, hengelden filmkokertjes met Franse boodschappen uit een kist met venster, zochten op een landkaart naar aanwijzingen, dachten logisch na bij een pvc-buis met golfballen en speurden in een atlas naar Franstalige gebieden en plaatsen… Het uiteindelijke doel was om het telefoonnummer van de president op het Elysée te achterhalen en zo een aanslag op de Eiffeltoren doeltreffend te verijdelen. Op het smartboard was een timer zichtbaar en de muziek was onheilspellend..

Landelijk evenement

Sinds 2014 is de Dag van de Franse taal uitgegroeid tot een zeer succesvol evenement. Ook dit jaar zullen zo’n tweederde van alle middelbare scholen in Nederland meedoen. Dit houdt in dat zo’n half miljoen Nederlanders op 9 november bezig zullen zijn met de Franse taal en cultuur, zowel binnen als buiten de school. Gedurende de dag zullen leerlingen op scholen in het hele land genieten van culinaire specialiteiten, muziek en andere culturele uitingen uit de Franstalige wereld. Docenten Frans organiseren speciale themalessen en workshops en nodigen mensen uit die in hun beroep veel met Frans te maken hebben. 

foto van het Bouwens.


Datum: 8 november 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Er zijn diverse activiteiten in de Week van het Respect van 6 t/m 12 november in de gemeente. Op donderdag 9 november is de Virtual-Reality stand aanwezig op het Bouwens. 

VR-Experience: Wat doet discriminatie met ons?

Met behulp van Virtual Reality (VR) laat Antidiscriminatievoorziening Limburg ervaren hoe het voelt om gediscrimineerd te worden. Drie VR-films plaatsen je in situaties waar discriminatie voorkomt, zodat je dit zelf ervaart vanuit het perspectief van het slachtoffer. 

In de VR-films komen drie thema’s aan bod: leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, discriminatie op grond van ras/godsdienst en discriminatie op grond van een handicap.

Leerlingen en collega’s kunnen zelf ervaren!

Wil jij zelf ervaren hoe het voelt om ongelijk behandeld of gediscrimineerd te worden? En ben jij zelf wel zo onbevooroordeeld als je denkt te zijn? Probeer het uit!

Donderdag 9 november is de VR-stand aanwezig van 12.00 – 14.00 uur op het Bouwens.

Deze gezamenlijke activiteit van gemeente Peel en Maas, de Bibliotheek Panningen en het Bouwens, vindt plaats in het kader van de Week van Respect, 6 t/m 12 november 2017.


Datum: 8 november 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Leerlingen die na hun eindexamen voor hun vervolgopleiding een praktische toelatingstest moeten doen, kunnen daarvoor alvast oefenen op het Bouwens.

Het gaat om leerlingen die volgend schooljaar willen starten met opleidingen als de Sporthogeschool, CIOS, defensie, politie of andere geüniformeerde beroepen. Om te kunnen starten met die opleiding(en), is een motorische toelatingstest verplicht.

In overleg met de betreffende leerlingen zullen een aantal momenten gepland worden om hiervoor te oefenen in de sporthal, voetbalvelden en/of de atletiekbaan Thyas. Denk hierbij aan turnen, touwklimmen, sprinten, judo, dans of andere bewegingsvormen.

Meer informatie hierover kan gevraagd worden bij de sectie LO, Frank Janssen. Inschrijven kan via Magister van 10 t/m 17 november.


Datum: 7 november 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

De Young Masterclasses zijn gestart. Meer dan 70 leerlingen uit groep 8 volgen 12 ochtenden lessen op het Bouwens. Zoals op het gebied van taal, antieke cultuur, voeding en gezondheid en science. Ze zijn meteen al actief aan de slag gegaan met proefjes en interessante lessen!

Meer foto's zijn op Facebook te vinden.


Datum: 26 oktober 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Op 20 en 21 november vinden de informatieavonden plaats voor ouders en leerlingen van groep 8. Deze avonden duren van 19.30 uur tot 21.00 uur. Samen met je ouders krijg je uitleg over hoe een dag uit het leven van een brugklasser eruit ziet en je kunt al je vragen stellen. Natuurlijk krijgen jullie ook het gebouw te zien.

Aanmelden is niet meer mogelijk via de website. Neem voor meer informatie contact op het Ingrid Hebben via i.hebben@hetbouwens.nl

Graag tot ziens!


Datum: 26 oktober 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Komend schooljaar organiseert het Bouwens een sportklas! Veel scholieren beleven plezier aan sport. Wij bieden graag de gelegenheid om twee uur in de week extra te sporten.

Heb jij:

  •      Een goede sportieve instelling?
  •      Belangstelling voor een breed scala aan sporten?
  •      Zin om twee extra uren te sporten in de week?
  •      Zin om jezelf te verbeteren en te verdiepen in bewegen?
  •      Een hele goede teamspirit?

De sportklas is bestemd voor iedereen! Ook gaan we dieper in op de sporten die we tijdens de les aanbieden en bieden we nieuwe sporten aan. Lijkt het je leuk om twee uren in de week extra te bewegen? Geef je dan volgend schooljaar op voor de sportklas.

Meer informatie hierover krijg je tijdens de informatieavonden 21 en 22 november of tijdens onze open avond. 


Datum: 9 oktober 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Op woensdag 4 oktober werd op het Bouwens een spetterend optreden verzorgd door het bekende DJ duo ‘Glow in the Dark’. Het duo gaf dit optreden ter promotie van het nieuwe album LITUATIE 2 en als kick-off van een nieuw jaar ‘VMBO On Stage’.

Het optreden was speciaal voor de vmbo-leerlingen van het Bouwens. Zij wisten niet dat de DJ’s zouden komen en het optreden werd dan ook door de leerlingen van het Bouwens met groot enthousiasme ontvangen. 

VMBO on Stage

VMBO on stage is een landelijk concept waarin vmbo-leerlingen zich voorbereiden op hun toekomst. Maar liefst 63 vmbo-scholen draaien het loopbaanoriëntatieproject ‘VMBO On Stage’. Hierbij wordt er onder andere een groot beroepenfeest voorbereid. Deze voorbereidingen leiden uiteindelijk tot het beroepenfeest op 13 maart 2018 waarbij vmbo-leerlingen verschillende beroepsbeoefenaren ontmoeten om zich zo voor te bereiden op hun toekomst. 

Dit jaar vindt het beroepenfeest voor leerlingen van het Bouwens plaats in het Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg. Twee weken daarna gaan de leerlingen de bedrijven bezoeken waar zij een “match” mee hebben gemaakt. ‘VMBO on stage’ helpt leerlingen bij het maken van een bewuste keuze voor een vervolgopleiding, het verbeteren van hun sociale vaardigheden en het bouwen van een duurzaam netwerk.

Hier in een Youtube-filmpje van het optreden te vinden.


Datum: 26 september 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Als iemand een hartstilstand krijgt, is hulp binnen 6 minuten van levensbelang. Reanimatie moet al opgestart worden voordat de ambulance arriveert. Omdat 70-80% van de reanimaties plaatsvindt in een thuissituatie, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. Zo dragen we allemaal bij aan een betere overlevingskans bij een hartstilstand.

Als school willen we hier actief aan bijdragen. Onze leerlingen staan midden in de maatschappij en zij kunnen levens redden. Afgelopen schooljaar zijn we daarom gestart met de voorbereidingen van reanimatieonderwijs op het Bouwens. Veel leerlingen hebben een geweldige prestatie neergezet door het winnen van ‘keep the heartbeat going’. Dit jaar zullen we 21 klassen een reanimatietraining aanbieden.

De training vindt in principe plaats tussen 2 en 13 oktober en deze duurt 90 minuten. Taskforce QRS Maastricht, een stichting met onder andere geneeskundestudenten als reanimatie-instructeur, zal de training verzorgen.

Dit onderwijsprogramma is speciaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en heeft als doel om (indien mogelijk) jaarlijks de reanimatievaardigheden van alle leerlingen te onderhouden en te verbeteren.

Wij wensen alle leerlingen van het Bouwens een leerzame reanimatietraining toe!


Datum: 28 augustus 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Vandaag begint het nieuwe schooljaar op het Bouwens weer. De docenten zijn terug van vakantie, de boeken liggen klaar en de leerlingen komen vandaag hun boeken halen en starten deze week met de introductie. 

Op de website wordt momenteel de jaaragenda bijgewerkt. Ook vindt u hier binnenkort onze schoolgids voor het komend schooljaar. 

Komende week is er een aangepast lesrooster in verband met de introductieactiviteiten voor de leerlingen.

Op de website zal veel algemene informatie te vinden zijn over onze school. Ook vindt u hier de agenda en nieuwsberichten. Benieuwd wat er nog meer op het Bouwens gebeurt? Volg ons dan op Facebook! Vanaf dit schooljaar zijn wij ook te vinden op Instagram:

Facebookpagina het Bouwens

Instagram het Bouwens

Wij wensen alle leerlingen, docenten en medewerkers een heel goed schooljaar!


Datum: 28 augustus 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Wij zijn op zoek naar ouders die als vrijwilliger ondersteuning willen bieden in de mediatheek. Dit in verband met vertrek van enkele vrijwilligers.

Meer weten? Neem dan contact op met René Strik via r.strik@hetbouwens.nl of telefonisch via 077 - 306 88 88


Datum: 17 juli 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

Hieronder is de voorlopige jaarplanning te vinden voor het schooljaar 2017/2018. Hierin zijn de vakanties en activiteiten te vinden voor de eerste weken. De rest van de activiteiten zal (na de vakantie) in de kalender ingevuld worden. 

Download de jaarplanning start schooljaar 2017/2018

Wij wensen alle leerlingen, ouders en personeel een hele fijne zomervakantie!


Datum: 3 juli 2017
Tijdstip: 
Locatie: 
Categorie: Nieuws

De vlag hangt uit voor 390 leerlingen van het Bouwens! Deze leerlingen zullen aankomende woensdag (vmbo) of donderdag (havo en vwo) hun diploma in ontvangst nemen. 

Geslaagd aan het Bouwens van der Boijecollege te Panningen: 

ZESJARIGE TECHNIEK OPLEIDING

Luc Gommans, Egchel; Quyntin Lahnstein, Maasbree; Bram van Nisselroij, Helden; Mike Peters, Egchel; Daan van Renselaar, Panningen; Ravi Smits, Egchel; Daniël Timmermans, Venlo. 

VMBO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG

Anke Absil, Helden; Derya Ayar, Helden; Daan Becks, Beringe; Jans van Bergen, Grashoek; Robin Boots, Helden; Luuk van Bree, Meijel; Mayra Hanssen, Kessel; Ramona Harst, Panningen; Kim Op Heij, Maasbree; Michel de Hingh, Helden; Kevin van Horck, Baarlo; Esmée van Horssen, Maasbree; Yasmina Kebli, Helden; Jaimie Knapen, Helden; Michelle Kuepers, Panningen; Joep van Loon, Helden; Eryk Majewski, Panningen; Esmee Meerts, Roggel; Loes Nijssen, Helden; Mirthe Nijssen, Koningslust; Erna Pašagić, Kessel; Noud Peeters, Kessel; Vinnie Peeters, Koningslust; Jari Poulissen, Helden; Sem Scheres, Helden; Max van Sebille, Panningen; Naomy Smedts, Kessel; Jelke Wijnands, Maasbree. 

VMBO KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

Tom Backus, Panningen; Fatine El Barkaoui, Panningen; Timon van den Berg, Panningen; Hicham Berraqui, Panningen; Tess Beumers, Panningen; Colin Boots, Maasbree; Selina Bos, Panningen; Ralf Coolen, Roggel; Sjuulke Dirkx, Panningen; Jana Driessen, Helden; Yassmine Feddahi, Panningen; Daan Fleuren, Maasbree; Yanna Geurts, Helden; Ivo Gielen, Grashoek; Kjel Giesen, Helden; Baukje van Ginkel, Maasbree; Dave Goeden, Koningslust; Lorenzo Hanssen, Beringe; Gosja Harst, Panningen; Gina Hendriks, Kessel; Madelon Hendrix, Helden; Patty Jacobs, Panningen; Julia Janssen, Kessel; Gladys Kersten, Maasbree; Jari Kessels, Beringe; Lester Krekels, Panningen; Milou Linssen, Panningen; Sofie Maassen, Maasbree; Ygonée Martens, Panningen; Bart van Nierop, Grashoek; Jarno Nijbroek, Beringe; Nanette Peters, Roggel; Renske Raat, Panningen; Jesse van Schaijk, Egchel; Annika Scholten, Meijel; Noah Sevens, Roggel; Rick Sijben, Beringe; Pleun Smets, Maasbree; Vera Sonnemans, Grashoek; Sofie Sonntag, Neer; Louka Steeghs, Panningen; Lexi Swinkels, Panningen; Nina Thijssen, Maasbree; Alisha Vallen, Kessel; Art Vanlier, Helden; Anouk Verstraeten, Helden; Julian Vervoort, Helden; Ashley Wijnands, Koningslust; Bo van Will, Helden; Glenn Wilms, Maasbree; Pinar Yazli, Panningen. 

VMBO GEMENGDE LEERWEG

Wafae Achak, Panningen; Job Bartels, Maasbree; Dennis Bouten, Maasbree; Chris Cuppen, Panningen; Joep Gommans, Grashoek; Diede Houben, Panningen; Daan Jacobs, Meijel; Melissa Janssen, Helden; Anouk van den Kerkhof, Heibloem; Christien Lateaf, Meijel; Ilse van Ophoven, Grashoek; Milou Severins, Baarlo; Len Sijben, Helden; Daan Silvrants, Helden; Luuk Teeuwen, Panningen; Cheyenne Vaes, Meijel; Annika Verlaak, Kessel; Mees Visser, Maasbree. 

VMBO THEORETISCHE LEERWEG / MAVO

Koen Aderhold, Maasbree; Dennis Ambaum, Maasbree; Leman Aydin, Panningen; Jade Bergraaf, Panningen; Guus Berkers, Helden; Luuk de Boer, Kessel; Myla Boumans, Panningen; Sjors Bouten, Helden; Sjoerd Bruijnen, Helden; Rik Bruynen, Kessel; Rik Burhenne, Panningen; Umberto Coopmans, Panningen; Kelsey Delissen, Panningen; Demi Dings, Kessel; Lynn Dirkx, Panningen; Bram Engelen, Kessel; Merle Engelen, Grashoek; Menno Engels, Panningen; Denise Fontaine, Koningslust; Dennis Gielen, Maasbree; Koen Habets, Kessel; Loes Heijmans, Helden; Gwen van Helden, Kessel; Fleur Hermans, Helden; Guus Jacobs, Helden; Jules Jacobs, Helden; Kim Jacobs, Helden; Famke Janssen, Meijel; Luus Janssen, Panningen; Steef Janssen, Helden; Nomi Kempen, Helden; Amin Khachiche, Beringe; Tycho Kovács, Panningen; Salomé Lemmen, Baarlo; Denise van Lier, Heibloem; Lynn van der Loo, Meijel; Fleur Maassen, Helden; Raoul de Meulemeester, Helden; Jeroen Parren, Panningen; Tom van de Pasch, Beringe; Mitchel Peeters, Maasbree; Jirry Pieters, Kessel; Jesse Raaymakers, Grashoek; Imke van Roij, Neer; Lindy Schijven, Meijel; Pleun De Sitter, Meijel; Jelle Smeets, Helden; Nick Smits, Panningen; Mika Staaks, Kessel; Femke Steeghs, Helden; Alex Tax, Meijel; Rens Teeuwen, Helden; Marissa Tellings, Helden; Kars Titulaer, Panningen; Lotte Trines, Meijel; Herman Vaessen, Maasbree; Fabiënne Verbugt, Kessel; Romée Verhees, Helden; Louiza Vervoort, Helden; Marijn van Vliet, Nederweert-Eind; Maud Weerts, Meijel; Anouk van der Wielen, Helden; Koen van Wijlick, Panningen; Lynn Wijnands, Helden; Rick Wijnen, Meijel; Tuur Wilms, Helden; Sharon Wittens, Panningen. 

HAVO

Lynn Aerts, Maasbree; Corné Bartels, Maasbree; Roy Bastian, Haelen; Sjors den Bekker, Heibloem; Mike Berben, Meijel; Jasmijn Berg, Kessel; Fabian van Berlo, Helden; Britt van den Beucken, Kessel; Kick Bluijssen, Helden; Maud Bos, Kessel; Anne van Bree, Meijel; Femke van Bree, Meijel; Kevin van Bree, Helden; Janna Bruijnen, Panningen; Jelle Bruurs, Panningen; Loreena Buchholz, Meijel; Manal Cherkaoui, Panningen; Giel Cox, Panningen; Kristel Crins, Meijel; Sam Dielissen, Beringe; Tom van Dijk, Egchel; Dionne Dorssers, Beringe; Tess Driessen, Roggel; Cielke Drissen, Helden; Tessa Duijf, Helden; Lisan van Esseveldt, Grashoek; Regine Geluk, Maasbree; Lin Gommans, Maasbree; Thessie Gommans, Koningslust; Kelly van den Goor, Helden; Luc Groothuis, Kessel; Anne Grubben, Baarlo; Jip Haanen, Panningen; Dide Heesen, Koningslust; Luuk van der Heijden, Helden; Savan Heijnen, Roggel; Toon Henkens, Maasbree; Janne Hermans, Grashoek; Jules Hermans, Helden; Renske Hermans, Helden; Erik van Horen, Beringe; Kjell Houben, Roggel; Manon Jacobs, Baarlo; Stan Jacobs, Kessel; Jesse Janssen, Panningen; Krissy Janssen, Helden; Lincy Janssen, Kessel; Lynn Janssen, Koningslust; Mark Janssen, Meijel; Max Janssen, Panningen; Melle Janssen, Helden; Noortje Janssen, Panningen; Pepijn Janssen, Maasbree; Rens Janssen, Helden; Sten Janssen, Beringe; Tessa Janssen, Baarlo; Thomas Janssen, Panningen; Wassim Kebli, Panningen; Nina Ketelaars, Beringe; Ilse Knoops, Panningen; Nadine van der Kop, Heythuysen; Jort Korsten, Beringe; Floor Krebbekx, Maasbree; Lieuwe Kuijpers, Beringe; Daan Kurvers, Koningslust; Marijn van Lent, Helden; Maud van Lier, Baarlo; Pleun van Lier, Baarlo; Wesley van Lier, Roggel; Felix Lijssen, Helden; Jaydee Linthout, Maasbree; Tygo Lotz, Grashoek; Femke Madou, Helden; Mike Manders, Maasbree; Niels Manders, Maasbree; Puck Mertens, Kessel; Sanne Meulendijks, Grashoek; Artoer Mkrtchyan, Panningen; Stans Mommers, Helden; Noah Muijsenberg, Maasbree; Jeroen van Nienhuijs, Panningen; Sidney van Oijen, Maasbree; Lynn Omsels, Panningen; Stef Omsels, Helden; Bas Oomen, Maasbree; Lotte Osinga, Panningen; Vera Ottenheijm, Koningslust; Anouk Peeters, Kessel; Janne Peeters, Beringe; Jannie Peeters, Maasbree; Michelle Peeters, Maasbree; Michelle Peeters, Kessel; Sil Peeters, Koningslust; Sjors Peeters, Panningen; Twan Reinders, Kessel; Nienke Roefs, Baarlo; Natasja Rongen, Koningslust; Dewi van Roy, Panningen; Harm Rutten, Helden; Lizzy Rutten, Panningen; Rens Scheepers, Heibloem; Bas Schellekens, Helden; Ashley Schers, Beringe; Nick Schmidt, Helden; Len Schreurs, Maasbree; Tessa Schreurs, Roggel; Danique Schrijver, Panningen; Nikki Selen, Kessel; Ramon Sijben, Panningen; Sharon Slaats, Panningen; Lodt Smedts, Meijel; Patrick Smeets, Beringe; Mathijs Snijders, Meijel; Giedo Steeghs, Roggel; Isabelle Steiner, Heythuysen; Chantal van der Sterren, Maasbree; Sybren Stijweg, Etten-Leur; Luuk Strijbos, Meijel; Wendy Sturme, Baarlo; Inge Swinkels, Helden; Amber Theelen, Grashoek; Kelsy Theelen, Panningen; Jamie Timmermans, Maasbree; Luuk Timmermans, Egchel; Marieke Timmermans, Maasbree; Chris Trines, Helden; Lotte van Twist, Beringe; Meike van Twist, Beringe; Seda Ueberbach, Kessel; Jessie Vaessen, Maasbree; Floor Verbugt, Panningen; Julia Verhees, Helden; Geert Verheijen, Meijel; Anne Verstappen, Beringe; Cheyenne Verstappen, Meijel; Daphne Verstappen, Meijel; Ilona Vervoordeldonk, Beringe; Iris van de Vin, Panningen; Tansila Visaev, Panningen; Denise Vlieks, Baarlo; Dani van Vliet, Nederweert-Eind; Sayenna Vossen, Kessel; Jonathan Wieringa, Egchel; Sabine Wijhers, Maasbree; Ramon Wijnen, Maasbree; Judith Willems, Panningen; Bas Wilmer, Panningen; Driek Wilms, Helden; Dave van Wolferen, Maasbree; Donni Wulms, Maasbree; Famke Wulms, Maasbree; Sam Wulms, Maasbree; Denza Zeevenhoven, Helden. 

VWO ATHENEUM

Anne Beerkens, Helden; Max Beijers, Maasbree; Giel van Bree, Meijel; Anke van den Broek, Helden; Annick Coenen, Helden; Sofie Cuijpers, Helden; Job Derks, Neer; Lenny Gastreich, Kessel; Ruben Geurtjens, Panningen; Mischa Ghielen, Beringe; Steef Gielen, Helden; Femke Habets, Kessel; Guus Heijnen, Helden; Lisanne Hendrikx, Maasbree; Tan Hoang, Panningen; Kylia Houben, Roggel; Melle Houben, Egchel; Chris Hunnekens, Grashoek; Wouter Jenniskens, Kessel; Siënna Karremans , Helden; Kevin Koper, Heibloem; Britt Korsten, Panningen; Naomi Leela, Maasbree; Lina van Loon, Meijel; Dries Lormans, Panningen; Stefan Maessen, Panningen; Tim Maessen, Panningen; Jeremy Mestrom, Panningen; Anna Mkrtchyan, Panningen; Kiki Nabben, Maasbree; Josje Nijssen, Maasbree; Anne Peeters, Maasbree; Eline Peeters, Helden; Teun Peeters, Kessel; Gijs Pirée, Beringe; Liv Reijnen, Roggel; Lotte Roeven, Panningen; Maiwand Seddiqi, Nettetal, Duitsland; Lieve Swillens, Helden; Amal Swinkels, Panningen; Menno Theunissen, Beringe; Rick Vanlier, Grashoek; Imke van der Velden, Panningen; Pien Verheijen, Helden; Stijn Verlaak, Kessel; Gabi Verstappen, Meijel; Quinty Wanten, Helden; Max Welten, Neer; Sara Wijnands, Maasbree; Laury Wullms, Meijel; Melvin Wulms, Kessel; Jules Zeelen, Maasbree; Pien Zegers, Panningen; Shirley Zetsen, Helden. 

VWO GYMNASIUM

Jessie Hendriks, Meijel; Tanya van Horen, Beringe; Ivar Kassteen, Helden; Bas van de Mortel, Egchel; Lotte van 't Ooster, Kessel; Max Opperman, Panningen; Djero Peeters, Maasbree; Sefke Peeters, Panningen; Martijn van Roij, Maasbree; Jens Wilms, Buggenum. 

Het Bouwens feliciteert alle geslaagden.