Medewerkers

Op deze pagina vindt u de namen en contactgegevens van de schoolleiding en enkele andere medewerkers van het Bouwens. Overige medewerkers kunt u benaderen via hun e-mailadres of het algemene telefoonnummer van het Bouwens (077) 306 88 88.

Mentoren
Uw kind heeft een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding van uw zoon of dochter en is het eerste aanspreekpunt voor uzelf, uw kind en de vakdocenten. Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken, aarzel dan niet om met de mentor contact op te nemen. U ontvangt de contactgegevens van de mentor op de eerste ouderavond. 

Teamleiders
De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van een afdeling, stuurt het onderwijsproces aan, geeft leiding aan een team van docenten en is voor u en uw kind na de mentor het aanspreekpunt. De teamleiders voor schooljaar 2017/2018 zijn:

Locatiedirecteur
Eindverantwoordelijk voor het Bouwens is onze locatiedirecteur mevrouw A. Lukassen, bereikbaar via a.lukassen@hetbouwens.nl.

Centrale directie cluster noord 
Cluster noord kent een centrale directie bestaande uit mevrouw T. van Wijk, voorzitter.

Het Bouwens beschikt over counselors, vertrouwenspersonen, ondersteuningscoördinatoren en decanen. Zij bieden uw kind en u ondersteuning op diverse gebieden.

Leerlingcoördinatoren
Leerlingen kunnen bij de leerlingcoördinator terecht voor velofaanvraag, ziekmeldingen en overige vragen. De leerlingcoördinatoren houden zich verder o.a. bezig met leerlingen die onrechtmatig afwezig gemeld staan en het oplossen van problemen tussen leerlingen. De leerlingcoördinatoren zijn: de heer S. Maessen, de heer J. sijbers en de heer D. van der Zee. Zij zijn te bereiken via leerlingcoordinator@hetbouwens.nl.

Counselors
U, uw kind of de mentor kan via de ondersteuningscoördinator de assistentie inroepen van één van onze counselors als uw kind psychisch of sociaal in de probleem dreigt te raken, of wanneer zijn of haar begeleiding meer aandacht vraagt dan de mentor kan bieden. Counselors:

Vertrouwenspersonen
Heeft u een klacht over ongewenst gedrag? Dan is onze vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers, leerlingen en medewerkers. Vertrouwenspersonen: mevrouw J. Vogels en mevrouw G. van de Ven, vertrouwenspersoon@hetbouwens.nl

Ondersteuningscoördinatoren
De ondersteuningscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor een optimaal hulpaanbod aan uw kind. Om dit te bereiken, werken zij samen met mentoren, teamleiders, counselors, dyslexiecoach, faalangstreductietrainer en externe instellingen. Ondersteuningscoördinatoren:

Dyslexie-coaches
Met vragen en opmerkingen over dyslexie kunt u terecht bij:

Decanen

De decanen ondersteunen en adviseren leerlingen en ouders bij de keuze voor een afdeling, profiel, vak, beroep en vervolgopleiding. Decanen: