Over de havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) heeft vijf leerjaren en geeft toegang tot een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In het eerste tot en met het derde leerjaar vindt basisvorming plaats. In het derde leerjaar kies je een profiel. Je kiest uit vier profielen: cultuur & maatschappij (C&M), economie & maatschappij (E&M), natuur & gezondheid (N&G) en natuur & techniek (N&T). Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het laatste gebruik je om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dit vergroot je toekomstmogelijkheden.

Lessentabellen 
In een lessentabel staat welke vakken een leerling per schooljaar krijgt en krijg hoeveel uur per week deze les gegeven wordt.

Hier zijn de lessentabellen voor alle klassen voor het schooljaar 2017/2018 te vinden

Maatwerk onderbouw havo/vwo
In leerjaar één en twee van het havo/vwo bieden we twee lessen maatwerk per week. Dit betekent dat er steunlessen en verrijkingsmodules zijn. In leerjaar één en twee worden voor alle vakken steunlessen aangeboden. De vakdocent adviseert over deelname hieraan vanaf periode twee. Ook begeleiding op het gebied van dyslexie, dyscalculie en faalangst vindt plaats in de steunlessen. Verrijkingsmodules: als je geen steunlessen nodig hebt, ga je aan de slag met modules. Deze dagen je uit door verbreding en verdieping van de lesstof.