Brugklas

Onze school kent een brugklasperiode van één jaar. Alle leerlingen worden geplaatst in de voor hen meest geschikte brugklas. In de brugklas komt vast te staan welke leerweg de meest geschikte is voor de leerling. Wij hebben zes brugklastypen:

  1. vmbo-basisberoepsgericht
  2. vmbo-techniek
  3. vmbo-kaderberoepsgericht, gemengde en theoretische leerweg
  4. mavo/havo
  5. havo/vwo
  6. gymnasium

Hier vind je de lessentabellen brugklassen schooljaar 2017/2018.

Na de brugklas ga je naar 2-vmbo, 2-havo, 2-atheneum of 2-gymnasium.

Begeleiding
Het Bouwens besteedt veel aandacht aan de begeleiding van zijn leerlingen. Je hebt als leerling gedurende je hele schoolloopbaan een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding. Hij is je eerste aanspreekpunt. Dat geldt ook voor ouders, verzorgers en vakdocenten. De mentor wordt waar nodig ondersteund door de teamleider, zorgcoördinator, counselor, loopbaanadviseur en het Zorg Advies Team (ZAT).