Aanmelden

Op maandag 19 maart en dinsdag 20 maart 2018 kom je met je ouder(s)/verzorger(s) naar het Bouwens om je aan te melden voor schooljaar 2018-2019. Aanmelden kan tussen 17.00 en 19.30 uur. Onze docenten helpen jullie graag met het invullen van het aanmeldingsformulier. 

Wat moet je meenemen bij de aanmelding?

 • Een kopie (voor- en achterkant) van je identiteitsbewijs of uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
 • Het leerlingbegeleidingsformulier of aanmeldformulier van de basisschool*.
 • Je Burgerservicenummer (BSN).
 • Mobiele of zakelijke telefoonnummers van je ouders/verzorgers.
 • E-mailadressen van jou en van je ouders/verzorgers.

*Leerlingen die van basisscholen komen die meedoen aan digitale dossieroverdracht nemen het aanmeldformulier mee dat ze van de basisschool hebben ontvangen. Leerlingen die van basisscholen komen die nog NIET meedoen aan digitale dossieroverdracht nemen het leerlingbegeleidingsformulier van de basisschool mee.

Toelating
Uiterlijk woensdag 11 april 2018 wordt de toelatingsbrief verzonden. Hierin staat vermeld tot welk type brugklas je bent toegelaten. Het Bouwens heeft zes verschillende brugklassen:

 • vmbo-basisberoepsgericht
 • vmbo-techniek
 • vmbo-kaderberoepsgericht, gemengd en theoretisch
 • mavo/havo
 • havo/vwo
 • gymnasium

En daarna?
Alle nieuwe brugklasleerlingen voor schooljaar 2018-2019 maken op woensdagmiddag 20 juni kennis met hun mentor en medeleerlingen. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per brief.

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op met de instroomcoördinator mevrouw I. Hebben-Lodewijks, i.hebben@hetbouwens.nl of via 077-3068888.