Science en techniek

Het Bouwens is sinds 2006 een Science school. Wij profileren ons hiermee nadrukkelijk op het gebied van wetenschap en techniek. Vanaf groep 8 (de Young MasterClass voor potentiële gymnasium-leerlingen) wordt in elk leerjaar een aantal activiteiten aangeboden. Hiermee bieden we, in met name de onderbouw, een brede oriëntatie op de profielen natuur & techniek, natuur & gezondheid (havo/vwo) en Techniek/vormgeving (vmbo).

Onderbouw havo/vwo
In de brugklas en leerjaar twee krijgen alle leerlingen het vak Science. Onderzoek, ontwerp en ICT staan centraal hierin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om elk jaar aan een module Science mee te doen.

Duurzaamheid
Leerlingen van 3-havo en 3-vwo kunnen deelnemen aan een project rondom duurzame energie. Zonder boeken, schriftelijke overhoringen en proefwerken gaan de leerlingen aan de slag in de module duurzaamheid. De lessen zijn vooral praktisch gericht. De leerlingen vergaren kennis, verrichten onderzoek, doen daar verslag van en presenteren de resultaten over duurzame energie.

Speeddate met vrouwelijke professionals
Het Bouwens stimuleert jongens en meisjes in de onderbouw havo en vwo te kiezen voor een exact profiel om vervolgens te kiezen voor een exacte vervolgopleiding. In het bijzonder is er aandacht voor meisjes om deze keuzes te maken. Om dit doel te bereiken wordt er nauw samengewerkt met de VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Concreet betekent dit dat alle meisjes in 3-havo en -vwo via speeddating kennismaken met rolmodellen. Rolmodellen op het gebied van vrouwen die een bèta/techniek opleiding volgen en vrouwen die een beroep uitoefenen op het gebied van bèta/techniek.