Ketenfunctie

Onze school is de schakel tussen het basisonderwijs en het middelbaar en hoger onderwijs. Wij zorgen er samen met de leerling en de ouders voor dat de leerling het niveau haalt dat hij aankan en vervolgens verder gaat naar de best passende vervolgopleiding.

Basisonderwijs – het Bouwens
Samenwerking tussen het Bouwens en de basisscholen is van belang voor zowel de leerlingen in groep 8, de ouders als ook voor ons. Dit is dan ook de reden dat het Bouwens jaarlijks diverse activiteiten organiseert om de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. 

In oktober starten we met een bijeenkomst voor leerkrachten groep 8 en de directies van de basisscholen. We stellen elkaar op de hoogte van de onderwijskundige ontwikkelingen en maken afspraken over een nog betere aansluiting voor de leerlingen. Vanaf dat moment kunnen alle scholen meelopen op het Bouwens. Daarnaast is er een Young Masterclass voor potentiële gymnasiumleerlingen.

Een ander contact met de basisschool is de warme dossieroverdracht. De leerkracht van groep 8 bespreekt met de mentor van het Bouwens de leerling. De leerlingen komen dezelfde middag naar het Bouwens om kennis te maken met de mentor en zijn klasgenoten. In deze periode starten de ondersteuningscoördinatoren de gesprekken met de ouders en leerkrachten groep 8 om een goede doorstroom, zeker wat betreft begeleiding en zorg te borgen.

Naast de inspanningen die gericht zijn op de nieuwe brugklassers, willen basisscholen ook graag weten hoe de leerlingen het doen op het Bouwens. De instroomcoördinator bezoekt jaarlijks alle basisscholen en bespreekt de voortgang van de leerlingen.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met onze instroomcoördinator mevrouw I. Hebben-Lodewijks of (077) 306 88 88. 

het Bouwens – middelbaar en hoger onderwijs
Om een optimaal succes in het vervolgonderwijs voor de leerling te realiseren is oriëntatie op profielen, vakken, vervolgopleiding en beroep essentieel. Aan het einde van het tweede (vmbo) of derde leerjaar (havo/vwo) kiest de leerling een passend profiel. In de bovenbouw vindt de zoektocht plaats naar de juiste vervolgopleiding in het middelbaar of hoger onderwijs. Onderweg neemt de leerling deel aan diverse loopbaanactiviteiten, zoals een dag stage lopen bij een bedrijf of instelling, het bezoeken van voorlichtingsavonden in en buiten onze school, een of meerdere dagen meelopen bij een vervolgopleiding of het bezoeken van een masterclass. Gastsprekers vanuit het bedrijfsleven inspireren de leerling, rolmodellen geven een reëel beroepsbeeld.

Stage lopen bij de decanen
Ik ben Kelly Smits, 19 jaar, en ik zit in het derde jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Fontys hogescholen in Eindhoven. Toen ik in het examenjaar van het havo zat, op het Bouwens, moest ik een keuze maken voor een vervolgopleiding. Dit vond ik erg lastig, omdat ik breed geïnteresseerd ben. Ik wist dat ik met mensen wilde werken, maar ik was ook geïnteresseerd in de bètavakken. Hierdoor kwam ik bij de lerarenopleiding wiskunde uit. Ik heb toen de open dag bezocht en een dag meegelopen. Op zich een leuke opleiding maar niet mijn opleiding.

Na een goed gesprek met mijn decaan kwam ik tot een klein aantal interessante opleidingen. Toegepaste Psychologie leek mij erg leuk. Ik ben naar een meeloopdag gegaan en ik had een goed gevoel. De opleiding is onderzoeksgericht en ik kan werken met mensen. De overgang van het havo naar het hbo is voor mij goed verlopen. Op het Bouwens is er veel aandacht besteed aan eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Zo was de stap naar het hbo niet zo groot.

Kelly Smits, oud-leerling het Bouwens

Pre-studeren Mechanica 1
Bijna alle klasgenoten gaan een meeloopdag doen bij hun toekomstige vervolgopleiding, maar ik niet. Ik heb een vak gevolgd naast mijn 5-vwo studie. Acht weken lang ging ik drie keer per week naar de TU in Eindhoven om het vak mechanica bij de studie technische natuurkunde te volgen. Één keer per week een college en twee keer per week instructie tussen de eerstejaars natuurkunde studenten. Pre-studeren sprak mij aan want ik wist al dat ik deze studie wilde gaan doen. Ik heb op de site van de TU/e voor informatie gekeken en me aangemeld. Er waren twee tussentoetsen en op het laatst het tentamen, dat was natuurlijk wel spannend! Maar gelukkig heb ik het tentamen gehaald.

Ron Teeuwen, leerling 5-vwo