Duurzaamheid

Ouders en het Bouwens hebben als gezamenlijke doel: een goede toekomst voor onze kinderen/leerlingen. We willen allemaal de wereld leefbaar houden voor onze kinderen. Daarom hebben wij duurzaamheid in ons schoolplan opgenomen. Duurzaamheid krijgt steeds meer vorm en inhoud in de wereld en op onze school.

Duurzaamheidsprojecten
Op 29 november 2012 organiseerde het Bouwens in samenwerking met Gloei en de gemeente Peel en Maas een symposium rondom het thema duurzaamheid. Circa 200 leerlingen, medewerkers en genodigden namen hieraan deel. Het symposium vormde de start voor een zevental duurzaamheidsprojecten. Bedrijven/organisaties hebben daarvoor vraagstukken aan de leerlingen van onze school voorgelegd. Medio april 2013 zijn de resultaten hiervan gepresenteerd.
In schooljaar 2013-2014 stond Voeding en Duurzaamheid centraal. Na een start met de week van Voeding en Duurzaamheid gaan groepen leerlingen aan de slag met opdrachten van bedrijven en instellingen. In het voorjaar van 2014 zijn de resultaten gepresenteerd.

In dezelfde periode is de lessentabel in de onderbouw aangepast. Hierdoor is ruimte gecreëerd om het vak maatwerk aan de leerlingen aan te bieden. In de lessentabel van 3-havo en 3-vwo zijn twee lesuren per week opgenomen voor het “vak” maatwerk. In deze twee lesuren worden per periode (drie periodes per leerjaar) modules gegeven over uiteenlopende onderwerpen. In periode drie volgen alle leerlingen van 3-havo en 3-vwo dezelfde module, namelijk de module duurzaamheid. De school heeft duurzaamheid als speerpunt in het schoolplan. De module duurzaamheid kent een brede inslag. Bewustwording en ecologische gevolgen spelen een grote rol.

Voor het schooljaar 2016-2017 wordt windenergie als duurzame energiebron praktisch uitgewerkt. Leerlingen maken een analyse van de verschillende soorten windenergie, volgen een gastles en brengen een bezoek aan het Windmolenpark Neer. Vervolgens onderzoeken de leerlingen wat een goede wiek is voor een windmolen. Dit doen ze door er zelf een te ontwerpen, te printen en te testen in de windtunnel. Een extern bedrijf begeleidt de leerlingen hierin. Leerlingen maken kennis met het CAD-CAM-programma en de werking van de 3D-printer. Verder wordt er uitleg gegeven over de rol voor de toekomst van 3D-printing. Alle leerlingen hebben in periode twee al een gastles en excursie naar Océ gehad. Enige achtergrondinformatie is er al. Leerlingen sluiten hun module af door hun bevindingen te presenteren aan hun medeleerlingen.

Océ ondersteunt in de samenleving projecten ter bevordering van het milieu, duurzaam ondernemen. Océ ondersteunt financieel het project “duurzaamheid” voor 3-havo en 3-vwo.