Agenda

Categorie:


Datum: 9 juli 2018

Zomervakantie!! Van 9 juli tot en met 19 augustus géén boeken, géén huiswerk en géén docenten. Wel zon, zee en strand (als het weer het toelaat).


Datum: 20 augustus 2018

Op maandag halen alle leerlingen de boeken en kluissleutel op, maken ze kennis met hun mentor en klasgenoten en volgt een korte introductie.

 

13.00 tot 14.30 uur introductie brugklassen

13.00 tot 14.00 uur introductie vmbo leerjaar 3 en 4

14.00 tot 15.00 uur introductie havo/vwo leerjaar 2 t/m 6

14.00 tot 15.00 uur introductie vmbo leerjaar 2

14.00 tot 15.00 uur bijeenkomst voor leerlingen die overstappen van havo naar vmbo


Datum: 21 augustus 2018

Alle leerlingen starten met een kennismakingsdag


Datum: 21 augustus 2018

Alle brugklasleerlingen ondernemen de hele week allerlei activiteiten in het kader van de kennismakingsweek


Datum: 23 augustus 2018

Aanvang 19.30 uur in aula A


Datum: 29 augustus 2018

Aanvang 19.00 uur


Datum: 3 september 2018

Reis naar Trier, maandag 3 en dinsdag 4 september


Datum: 4 september 2018

19.00 uur: brugklassen vmbo

20.00 uur vmbo leerjaar 2


Datum: 11 september 2018

19.00 uur vmbo leerjaar 3

20.00 uur vmbo leerjaar 4


Datum: 11 september 2018

Oproep aan de hand van rooster (details volgen via mentor)


Datum: 12 september 2018

Aanvang 19.00 uur


Datum: 13 september 2018

19.00 uur: brugklassen havo/vwo

20.00 uur havo/vwo leerjaar 2


Datum: 14 september 2018

Oproep aan de hand van rooster (details volgen via mentor)


Datum: 17 september 2018

Van 17 t/m 21 september doen alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van het vmbo én leerjaar 1 t/m 3 van havo/vwo mee aan de Bouwensweek: een activiteitenweek met voor ieder leerjaar een eigen thema. 


Datum: 17 september 2018

Examenleerlingen havo/vwo kunnen op inschrijving deelnemen aan een van de buitenlandse reizen


Datum: 17 september 2018

Alle vmbo-leerlingen uit leerjaar 4 lopen stage van 17 t/m 28 september


Datum: 25 september 2018

Excursie nar Düsseldorf voor havo/vwo leerlingen met het vak kunst


Datum: 25 september 2018

19.00 uur havo 5 en vwo 6

20.00 havo/vwo leerjaar 3


Datum: 2 oktober 2018

I.v.m. een studiedag hebben alle leerlingen deze dag vrij


Datum: 2 oktober 2018

aanvang 19.00 uur


Datum: 15 oktober 2018

Herfsvakantie t/m 21 oktober


Datum: 22 oktober 2018

Wil je meedoen aan de Revue? Meld je tijdig aan voor de audities op 22 en 23 oktober


Datum: 25 oktober 2018

Proefwerken (bovenbouw havo/vwo) die in week 34 t/m 41 gemist zijn, worden deze dag ingehaald


Datum: 30 oktober 2018

Gesprekken vinden plaats op dinsdag 30 of woensdag 31 oktober. Inschrijven kan via het ouder-account van Magister


Datum: 5 november 2018

Informatieavonden vinden plaats op maandag 5, dinsdag 6 en donderdag 8 november. Meer info via de mentor


Datum: 7 november 2018

Leerlingen van vmbo leerjaar 2 lopen dagje mee in het bedrijfsleven


Datum: 19 november 2018

Op maandag 19 en dinsdag 20 november krijgen leerlingen uit groep 8 en hun ouders meer informatie op het Bouwens. Aanvang 19.00 uur 


Datum: 26 november 2018

Van maandag 26 t/m vrijdag 30 november: proefwerkweek 1


Datum: 13 december 2018

Herkansingen periode 1, inschrijven via Magister


Datum: 13 december 2018

Gemiste proefwerken uit week 42 t/m 48 kunnen deze dag worden ingehaald


Datum: 13 december 2018

Aanvang 19.00 uur


Datum: 17 december 2018

Maandag 17 december lesvrij vanaf 12.30 uur

Dinsdag 18 decenber lesvrij vanaf 12.30 uur

Woensdag 19 december lesvrij vanaf 13.45 uur

Donderdag 20 december uitloopdag, les volgens rooster


Datum: 21 december 2018

Einddatum periode 1


Datum: 21 december 2018

De ochtend staat in het teken van de jaarlijkse goede doelen dag en diverse kerstactiviteiten. Middag is lesvrij


Datum: 22 december 2018

Van 22 december t/m 6 januari 2019


Datum: 7 januari 2019

Van 7 t/m  januari dient de eerste versie (incl. definitieve titel) van het profielwerkstuk te worden ingeleverd door leerlingen van 5 havo en 6 vwo. 


Datum: 8 januari 2019

Aanvang 19.00 uur


Datum: 14 januari 2019

Lesuur 7 (onder voorbehoud)


Datum: 15 januari 2019

Oudergesprek met mentor en/of vakdocent op dinsdag 15 of woensdag 16 januari. Vooraf inschrijven is noodzakelijk


Datum: 25 januari 2019

Vanaf 12.30 uur vervallen de lessen i.v.m. de voorbereiding op het open huis


Datum: 25 januari 2019

Vanaf 17.30 uur is iedereen welkom op Minister Calsstraat 10 voor ons jaarlijke open huis


Datum: 29 januari 2019

dinsdag 29 en woesdag 30 januari


Datum: 5 februari 2019

Kijk voor meer info op https://www.regiovenloonstage.nl/ 


Datum: 6 februari 2019

Proefwerken van week 49 t/m week 4 kunnen deze dag worden ingehaald (uitsluitend voor bovenbouw havo/vwo)


Datum: 12 februari 2019

Hele dag lesvrij voor leerlingen i.v.m. studiedag docenten


Datum: 14 februari 2019

Alle leerlingen uit leerjaar 2 van het vmbo nemen deel aan de beroepenmiddag op school


Datum: 14 februari 2019

Voor meer info zie https://www.regiovenloonstage.nl/


Datum: 19 februari 2019

Ski-dag voor leerlingen van 5-vwo


Datum: 27 februari 2019

Extra ouderavond ter voorbereiding op het examen, alleen voor ouders/verzorgers van examenleerlingen


Datum: 2 maart 2019

Van 2 t/m 10 maart 2019


Datum: 11 maart 2019

De definitieve versie moet uiterlijk dindag 12 maart zijn ingeleverd


Datum: 12 maart 2019

Aanvang 19.30 uur


Datum: 18 maart 2019

Examenklassen vmbo GT, havo en vwo starten al op woensdag 13 maart

Overige klassen: maandag 18 t/m vrijdag 22 maart


Datum: 27 maart 2019

Van woensdag 27 t/m vrijdag 29 maart iedere avond in DOK6.


Datum: 1 april 2019

Van maandag 1 t/m vrijdag 5 april vinden de proefexamens voor alle examenleerlingen plaats


Datum: 2 april 2019

Alle leerlingen uit leerjaar 3 nemen van dinsdag 2 t/m donderdag 4 april deel aan een van de reanimatielessen i.s.m. de Hartstichting


Datum: 3 april 2019

Alle gemiste proefwerken van week 5 t/m week 12 (havo/vwo bovenbouw) kunnen deze dag worden ingehaald


Datum: 3 april 2019

Herkanisingen vmbo leerjaar 3 en 4, lesuur 7 (onder voorbehoud)


Datum: 4 april 2019

Aanvang 19.30 uur in aula A


Datum: 8 april 2019

Vanaf 8 april worden de praktijkexamens van Zorg&Welzijn en Techniek afgenomen. Schema en rooster via de leerlingen


Datum: 8 april 2019

Van maandag 8 t/m vrijdag 19 april lopen leerlingen uit 3-vmbo stage bij diverse bedrijven in de regio


Datum: 8 april 2019

Maandag 8 april: lesvrij vanaf 12.30 uur

Dinsdag 9 april: lesvrij vanaf 12.30 uur

Donderdag 11 april: lesvrij volgens rooster (uitloopdag)


Datum: 9 april 2019

Lesuur 1 (onder voorbehoud)


Datum: 10 april 2019

Van woensdag 10 t/m vrijdag 19 april volgen de examenleerlingen facultatieve lessen en/of examentraining


Datum: 16 april 2019

8.30 uur controleren en ondertekenen van de voorlopige cijferlijst (uitsluitend examenleerlingen)


Datum: 16 april 2019

Ouderspreekuur met mentor en/of vakdocent op dinsdag 16 of woensdag 17 april. Inschrijven noodzakelijk


Datum: 18 april 2019

Alle brigklasleerlingen van het vmbo bezoeken in klassenverband enkele bedrijven uit de regio


Datum: 18 april 2019

Lesuur 7 (onder voorbehoud)


Datum: 19 april 2019

Eindejaarsuitstapje examenleerlingen vmbo


Datum: 20 april 2019

Van 20 april t/m 5 mei 2019


Datum: 6 mei 2019

Tot en met woensdag 8 mei kunnen examenleerlingen nog deelnemen aan facultatieve lessen en/of examentrainingen


Datum: 7 mei 2019

Start van de digitale examens voor vmbo basis en kader leerjaar 4


Datum: 9 mei 2019

Het Centraal Examen voor alle leerwegen vindt plaats van 9 t/m 22 mei. Zie www.examenblad.nl voor het actuele rooster


Datum: 22 mei 2019

Brugklasleerlingen van het vmbo lopen vandaag een dagje mee in het bedrijfleven


Datum: 24 mei 2019

Jaarlijkse Gala-avond in Dok6 voor de examenleerlingen


Datum: 27 mei 2019

Alle gemiste proefwerken van week 13 t/m week 20 kunnen vandaag worden ingehaald (uitsluitend voor bovenbouw havo/vwo)


Datum: 28 mei 2019

Jaarlijkse sportdag voor alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 4. Leerlingen van vwo 5 ondersteunen bij de verschillende spellen


Datum: 30 mei 2019

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei zijn vrije dagen i.v.m. het lange Hemelvaartsweekend


Datum: 3 juni 2019

In week 23 vinden de examenreizen voor vmbo-leerlingen plaats. Vertrekdatum en reisduur verschilt per bestemming


Datum: 10 juni 2019

Extra vrije dag


Datum: 12 juni 2019

Spannende dag voor de examenleerlingen, de uitslag van het examen


Datum: 17 juni 2019

Herkansingen van de Centraal Examens uit het eerste tijdvak


Datum: 20 juni 2019

3 vmbo, 4 havo, 4+5 vwo:

  • Woensdag 19 juni in de middag lesvrij
  • Start proefwerken op donderdag 20 juni

 

1+2 vmbo, 1 t/m 3 havo/vwo:

  • Donderdag 20 juni in de middag lesvrij
  • Start proefwerken op vrijdag 21 juni

Datum: 27 juni 2019

lesuur 6 (onder voorbehoud)


Datum: 27 juni 2019

Gemiste proefwerken van week 21 t/m 26 kunnen deze dag worden ingehaald. Uitsluitend voor leerlingen van havo/vwo bovenbouw


Datum: 28 juni 2019

Alle leerlingen van leerjaar 1+2 en vmbo-leerlingen van leerjaar 3 nemen deel aan het eindejaarsuitstapje


Datum: 28 juni 2019

Uitslag van de resultaten uit het tweede tijdvak


Datum: 28 juni 2019

Lesuur 5 (onder voorbehoud)


Datum: 28 juni 2019

Vanaf 28 juni vinden er geen lessen meer plaats


Datum: 1 juli 2019

Maandag 1 juli: alle brugklassen + leerjaar 2 en 3 havo/vwo

Dinsdag 2 juli: leerjaar 2, 3 en 4 vmbo

Woensdag 3 juli: leerjaar 4, 5 en 6 havo/vwo


Datum: 1 juli 2019

Lesuur 1 (onder voorbehoud)


Datum: 1 juli 2019

Vmbo leerjaar 3: lesuur 2

Havo/vwo bovenbouw: lesuur 6


Datum: 3 juli 2019

Vmbo: woensdag 3 juli, aanvang 19.00 uur

Havo/vwo: donderdag 4 juli, aanvang 19.00 uur


Datum: 8 juli 2019

Zomervakantie van maandag 8 juli t/m zondag 18 augustus